Fellesforbundet avdeling 57 Nord-Rogaland

Endre avdeling

Årsmøte 2017

bilde til nyhetssak

Årsmøte til Fellesforbundet avd.57 - Nord Rogaland ble for første gang avholdt i våre nye lokaler i Strandgt. 147.

Årsmøtet ble avholdt den 15.Mars i Strandgt.147. Med gjester, innledere og medlemmer var det ca 35 oppmøtte.

Leder av avdelingen, Steffen Høiland, ønsket velkommen til avdelingens nye lokaler.

 

Oppusingen av de nye lokalene er blir gjort mye på dugnad og Aud Sissel Bagne, fra styret, fikk en spesiell oppmerksomhet for hennes innsats og vilje til å møte opp seint og tidlig til dugnads arbeid.

I år har Odd Sjursen vært tillitsvalgt i 55 år og han fikk en ekstra oppmerksomhet som takk for hans bidrag, både for avdelingen og klubber gjennom 55 år.

I annledning markeringen av Odd Sjursens 55 år som tillitsvalgt, hadde John Erik Ullestad, tidligere kollega og sjef for Odd, blitt invitert for å dele noen historier og gode ord om Odd gjennom mange års samarbeid.

 

LOs Nestleder, Hans-Christian Gabrielsen, var invitert som innleder og gjest. Han fortalte om utfordringene i arbeidslivet om dagen og viktige saker framover for LO og Fellesforbundet, samt arbeidet som ligger foran oss med å få på plass en regjering som er med oss og ikke mot oss.

Vi var også heldige som fikk besøk av Alan.G.Thompson fra Sauda AP som informerte avdelingen om det gode arbeidet som blir gjort på det faglig politiske planet lokalt og regionalt. Han informerte om viktige vedtak gjort på Rogaland AP sitt årsmøte sist helg for å motarbeide sosial dumping og jobbe for et bedre arbeidsliv og faste ansettelser. Mye godt arbeid er gjort med å få på plass regler for offentlige innkjøp både i Rogaland Fylkeskommune og i flere av kommunene i Nord Rogaland for å arbeide mot sosial dumping.

Dirigentbordet med Odd Sjursen som Dirigent, Aud Sissel og Signe Lise som referenter

 

Leder Steffen Høiland legger fram beretningen for årsmøte som viser at det er god aktivitet og stort fokus på rekrutering og organisasjonsarbeid. Målet var å organisere 450 nye medlemmer. 448 ble innmeldt.  

Odd Sjursen legger fram Valgkomiteens instilling.

Etter vel gjennomført årsmøte ble det på tradisjonsvis servert varm mat til årsmøte.