Fellesforbundet avdeling 57 Nord-Rogaland

Endre avdeling

Skjebnedager for Arbeiderpartiet og det fagligpolitiske samarbeidet.

bilde til nyhetssak

Kampen mot EUs energiunion og ACER er ikke over. Etter forrige torsdags opprop fra rundt 100 arbeiderpartiordførere, har LO sekretariatet og APs fylkeslag i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal sagt nei. Årsmøtet i Rogaland AP vedtok med kun en håndfull stemmers overvekt å gå inn for et ja med forbehold.

 

Det virker som partiledelsens forsøk på å tvinge gjennom tilslutning til energimarkedspakken møter stor folkelig motbør i arbeiderbevegelsen. Det fremstår ikke troverdig når ledelsen av AP forsøker å fremstå som forsvarere av norsk industri og vannkraft, når de tilsynelatende tar så lett på spørsmålet om kontroll over krafta og norsk suverenitet i energipolitikken.

Spørsmålet mange medlemmer jeg snakker med stiller seg er hvem er det Arbeiderpartiet skal representere? Er det norske interesser som industrinasjon, og dermed industriarbeiderne, eller er det teknokrater i Brussel?  Det virker av og til som det er viktigere for ledende AP politikere å innføre EU politikk enn det er å representere egne velgere. Mange LO-medlemmer identifiserer seg derfor ikke lengre med Arbeiderpartiet.  For at Arbeiderpartiet skal reise seg igjen trengs nå et levende fagligpolitisk arbeid som bygger politikken nedenfra. Merk at dette må også gjelde i saker som angår EU og EØS. Folk vil atter kjenne seg igjen i partiets politikk hvis de har fått vært med å utforme den.    

Partiledelsen har bedt om forsikringer fra regjeringa Solberg i ACER-saken.  LO og grasrota i Arbeiderpartiet tror ikke på eventuelle forsikringer fra en borgerlig regjering.  Forrige gang LO gikk imot et direktiv som AP ønsket å innføre, -vikarbyrådirektivet, overkjørte partiet LO og regjeringspartnerne Sp og Sv. De inngikk da et forlik med Høyre, mot sine egne, for å tilfredsstille EU. Spørsmålet for ledelsen i AP blir derfor hvem tror de på denne gangen;  -Vil de gå sammen med Solberg og Søviknes for å få Norge inn i EUs energiunion?  -Eller vil de lytte til LO og grasrota i eget parti? Partiledelsens svar på dette spørsmålet vil avgjøre partiets skjebne for lang tid fremover.

 

 

 

Steffen Høiland

Fellesforbundet avd. 57 – Nord Rogaland og partimedlem.