Fellesforbundet avdeling 57 Nord-Rogaland

Endre avdeling

Historie

Haugesund jern og metallarbeiderforening avdeling 57.

Historikk

 

Haugesund jern og metall ble stiftet 30. juni 1906. Avdelingen har hatt 25 formenn/ledere.
Mons Olsen var foreningens første formann (også første klubbformann på Haugesunds mekaniske verksted). Han var avdelingsleder fra 1906 til 1909. I starten var det hovedsakelig ansatte i de ulike skipsreparasjonsverksteder i Haugesund som var medlemmer. Det var Haugesunds Mekaniske Verksted og Hauges Jernskipsbyggeri. Helt fram til 1918 hadde avdelingen sin egen hjelpekasse. I året 1910 fikk avdelingen organisert arbeiderne hos blikkenslagerne og elektromontørene. Dette året ble også avdelingen kollektivt tilmeldt Haugesund Arbeiderparti.
Klubben ved HMV startet 17.desember 1910 og har vært den største klubben i fagforeningen.

1.mai 1912 var en stor mønstringsdag og mange mønstret under foreningens første fane.

Det var en mengde arbeidskamper og dyrtid i 20 og 30 årene. Foreningen gikk blant annet fra 700 medlemmer til 60 medlemmer på noen få år.
Faglig/politisk samarbeid var meget viktig også den gang og det hadde ikke vært gjennomført store reformer uten dette samarbeidet.

I storlockouten i 1931 ble det stor lønnsreduksjon og reduksjon av ferien.

Det var meget fysisk belastende for medlemmene i avdelingen den første tiden. Alt måtte bæres. Dessuten var det elendige sanitære forhold, noe fagforeningen kom til å jobbe mye med. Arbeiderne spiste maten i skitne, kalde og støvfylte lokaler.
Avdelingen fikk en ny fane i 1936 i forbindelse med 30 årsjubileet. Festen ble holdt i Handelstanden og prisen var kr.5,- pr. par. I 1939 ble det en økning av medlemsantallet da Bauer Nilsen kom til (mekanisk bedrift som eksisterer den dag i dag). I 1945 var flere bedrifter kommet til som Haugesund Slip, Haugesund Blikemballagefabrik, Norsk Sykeartikkelfabrik, Hasseløens Mek.Verksted osv. I 1947 kom A/S Flytedokken til og i 1952 kom Neptun Aluminiumsfabrikk og Møllerveiens Mek.Verksted til. Avdelingen hadde 849 medlemmer.
I 1953 kom Nils Sørhaugs bilverksted til.
15.Mai 1965 ble Folkets Hus i Haugesund innviet og avdelingen flyttet inn i nye lokaler her. Utstyr ble innkjøpt og den nye distriktssekretæren i Norsk jern og metallarbeiderforbund innførte fast kontordag i Haugesund. Formann i avdelingen var Einar Sigurd Birkeland. Den siste fanen i avdelingen ble innviet i 1965 og var foreningens tredje fane. I 1975 ble det vedtatt at avdelingsformannen skulle passe avdelingens gjøremål på heltid. I dag er det ansatt forretningsfører og valgt leder.
Av avdelingsformenn/ledere opp gjennom tidene kan vi også nevne Johan Sverkesen som satt som avdelingsformann sammenhengende i 11 år (fra 1935 til 1946), Alfred Thorbjørnsen som satt som formann i over 10 år, Odd Sjursen satt som formann i nesten 10 år og Helmut Dybvik som i dag er forretningsfører i avdelingen. Siste leder i Haugesund jern og metall var Per Bjørn Eriksen som var avdelingsleder fra 2002 til 2003.

Haugesund bygningsarbeiderforening avdeling 735.

Haugesund bygningsarbeiderforening ble stiftet 4.april 1932.
Avdelingens første formann var Morten Larsen. Bygningsarbeidernes målekontor ble opprettet i 1950 som en service til avdelingens medlemmer. Målekontoret består i dag av en oppmåler og en kontormedarbeider på 60%.
Avdelingen har opp gjennom tidene hatt 13 avdelingsformenn/ledere. Her kan nevnes at Lars Eide satt som leder fra 1959 til 1989 i hele 30 år !!.
I 1994 ble Karmøy bekledning avdeling 324 slått sammen med Haugesund bygning og i 1999 inngikk Haugesund mur- og murarbeiderforening avdeling 740 i Haugesund bygning. Siste leder i Haugesund bygningsarbeiderforening var Rune Kristiansen som var leder fra 1998 til 2003.

Skudenes fagforening avdeling 131.

Skudenes fagforening ble stiftet 27.februar 1998. Før den tid het foreningen Skudenes jern og metall som ble startet 22.november 1945. Avdelingen har hatt 12 formenn/ledere.
Første formann var Jarl Thorkildsen. Han kom fra Skude mek.verksted som produserte båtmotorer. Av andre formenn/ledere kan nevnes William Pedersen, Olav Wikra og Jacob Berdinessen som satt som leder i 7 år. Siste leder var Rune Fredriksen.

Sauda fagforening avdeling 188.

Sauda fagforening ble stiftet i 1989 som den første fagforening innen Fellesforbundet i Rogaland som hadde flere overenskomstområder. Sauda fagforening bestod tidligere av Sauda jern og metall som ble stiftet i 1912 og Sauda bygning som ble stiftet i 1913/1914.
Den første avdelingsleder i jern og metall kom fra østlandet og foranledningen var byggingen av Sauda smelteverk.
Kjell Kjellstad hadde lengst fartstid i avdelingen med 10 år som leder i Sauda jern og metall. I Sauda bygning satt John Lund som leder i flere år. Første leder i Sauda fagforening var Kjell Kjellstad. Siste leder var Terje Risvoll.

Avdeling 59 – Haugesund Hotell- og Kafearbeiderforening

 

Avdelingen ble stiftet 15.02.1939. Det var 11 medlemmer på stiftelsesdatoen.   Første leder var Harald Hagen fra hotell Kong Harald.  

Avdelingen ble reorganisert 07.11.1946. Fra 1946 og fram til reorganiseringen var  J. Henriksen leder.  Første leder etter reorganiseringen var Synnøve Knutsen.

Ellers var disse ledere fra 1955:  

1955  Leder: Johanne Knutsen, Festiviteten

1960  Leder: Eugenie Underdahl, Melkebaren

1962  Leder: Solveig Gjeldstad, Festiviteten

1964  Leder: Karsten Muljeteig, Hotell Saga

1965  Leder: Synnøve Knutsen, Festiviteten

1977  Leder: Magne Ravn Ottesen, Hotell Saga

1979 – 1980    Leder: Mary-Ann Moe Olsen.

1981 – 1982    Leder: Aslaug Knutsen

1983                Leder: Kirsten Karlsen

1984 – 1988    Leder: Åse Vikse, Kafe Sam.laget

1993                Leder: Dagmar Larsen

06.03.2000      Leder: Åse Dyngen

06.06.2000      Leder: Unni Grethe H. Langeland  

 

Bjørg Vanvik fra Select Service Partner var avdelingen siste leder og var leder fra 2002.  

Antall medlemmer per 31.01.1999: 208 Antall medlemmer per 31.12.2000: 182   Etter at Hotell og Restaurantarbeiderforbundet ble slått sammen med Fellesforbundet i 2007 fikk Haugesund Hotell og Restaurantarbeiderforening avdelingsnummer 248. Bjørg Vanvik var tiltredende til styret i Fellesforbundet avdeling 57 fra august 2007. Haugesund Hotell og Restaurantarbeiderforening ble offisielt sammenslått med Fellesforbundet avdeling 57 1.mai 2008. Avdelingen hadde på sammenslutningstidspunktet ca.200 medlemmer.

Fellesforbundet avdeling 57.

Fellesforbundet avdeling 57 ble stiftet 30.april 2003. Avdelingen bygger på de gamle avdelingene Haugesund Jern og Metall avd.57, Haugesund Bygningsarbeiderforening, Sauda Fagforening og Skudenes Fagforening og har tatt det beste fra disse avdelingene som et fundament å bygge videre på. Avdelingen fikk ved sammenslåingen 2700 medlemmer totalt derav 2100 yrkesaktive medlemmer fordelt på ca.100 bedrifter i Nord-Rogaland. Avdelingen bygger på en rekke fag og den største klubben er bedriftsklubben Aibel (tidl.Vetco Aibel/HMV). Første lederen var Per Bjørn Eriksen. Avdelingen har valgt leder og ansatt forretningsfører på heltid. I tillegg holder Bygningsarbeidernes Målekontor med oppmåler og kontormedarbeider i 60% stilling i samme miljø. Den nye avdelingen fikk fane i 2004. I forbindelse med 100 årsmarkeringen for oppstart av avdelingen (30.juni 2006), ble boka ”Jernvilje i 100 år” utgitt. Den er gratis for alle medlemmer.

1.mai 2008 ble Fellesforbundet avd.57 offisielt sammenslått med Haugesund Hotell og Restaurantarbeiderforening avd.255. Den nye sammenslåtte avdelingen fikk navnet Fellesforbundet avdeling 57 - Nord Rogaland og hadde på sammenslutningstidspunktet 2924 medlemmer derav 2515 yrkesaktive medlemmer på over 100 bedrifter i Nord Rogaland.