Fellesforbundet avdeling 57 Nord-Rogaland

Endre avdeling

Verktøykasse - Klubbmappe

Håper informasjonen - som er sortert alfabetisk - kan være til nytte for våre tillitsvalgte og medlemmer. Kom gjerne med forbedringsforslag. Si ifra hvis det er noe som er feil eller ikke fungerer - ting endrer seg hele tiden. Det tas forbehold om feil. Verktøykassen er laget av Fellesforbundet avd.9.

Advokat

  • Hva gjelder lønns- og arbeidsvilkår inkludert oppsigelse og yrkesskade får en hjelp ved å kontakte klubbtillitsvalgte alternativt avdelingen. All bistand inkludert eventuelt advokat er gratis.
  • Hva gjelder bistand utenfor arbeidslivet så tilbyr LO favør 2 tjenester i form av advokatfirmaet Legalis og en advokatforsikring.

AFP

AKAN - Arbeidslivets komité mot alkohol og narkotika

Arbeidsgiverforeninger - viktig også for arbeidsgivere å være organisert.

Arbeidstid

Bedriftsinformasjon - blant annet bedriftenes regnskap

Fagblader og annen faglig informasjon

Fagopplæring/fagbrev og annen kompetanse

 

Forhandlinger - forslag til (word-format):

Inkluderende Arbeidsliv (IA)

Innleie

Klubben i arbeid

LO favør

  1. Hva er LO favør.
  2. Innboforsikring følger med i medlemskapet, det gjør også fritidsulykkesforsriking og grunnforsikring.
  3. Les enda mer her.

Lovverk - Arbeidslivets lover

Lokale lønnsforhandlinger.

NAV

Norsk Folkehjelp er LO-familiens samarbeidspartner hva gjelder humanitær bistand

Omstillinger, her er en power-point presentasjon vår organisasjonsarbeider bruker

Oppsigelser

Pensjon

Permitteringer

Personvern - les mer på datatilsynets hjemmesider

Regionale verneombud - finn ut hvilke arbeidsoppgaver de har og hvilke bransjer som er omfattet.

Seriøst arbeidsliv

Sykepenger - huskeliste hvis bedriften ikke betaler sykepenger i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiver skal fylle ut et eget skjema ved sykefravær etter arbeidsgiverperioden

 Tariffer, tariffoppgjør og minstelønner

Trakassering på arbeidsplassen

Vedtekter

Yrkesskade

Ytringsfriheten er en viktig grunnpilar i verdenssamfunnet