Fellesforbundet avdeling 58 Mandal Fagforening

Endre avdeling

Svarbu žinoti!

Visada yra didelė tikimybė, kad nesąžiningi darbdaviai gali bandyti apgaudinėti darbuotoją iš užsienio. Profesinės sąjungos padėjo tūkstančiams darbuotojų išsireikalauti nesumokėtą atlyginimą, išsireikalauti nuostolius, padėjo su mokesčiais susijusiais klausimais. Mes turime daug patirties klausimais, su kuriais galite susidurti. Kairiajame meniu rasite atsakymų į tokius klausimus, kaip, pavyzdžiui, apie tai, kas Jums priklauso jei esate įdarbintas per įdarbinimo įmonę, dirbate kaip savarankiškas verslininkas, kokius turite mokėti mokesčius ir pan.

Mes esame sutikę daug užsieniečių, kurie mano, kad Norvegijoje viskas labai gražu ir tvarkinga, kada valstybė nedelsdama įsikiša ir išsprendžia nesąžiningo darbdavio ir jo darbuotojų konfliktą. Deja, tačiau toks įsivaizdavimas gan klaidingas. Jums užkraunama didelė atsakomybė pateikti dokumentus, užtikrinti, kad būtų sumokėti visi mokesčiai, privalote turėti darbo sutarties kopiją, darbo laiko apskaitos lapus, algų mokėjimo šakneles. Ir ne tik. Jums reikia būti profesinės sąjungos nariu. Ir bėdos Jums gali nemažai kainuoti!

Ar aš turiu teisę gauti tokį patį atlyginimą, kaip ir kitas kompanijos samdomas tą patį darbą atliekantis darbuotojas?

Jei dirbate samdomu darbuotoju, Jums priklauso toks pat uždarbis ir tokios pačios darbo sąlygos, kaip kad įsidarbinus per agentūrą. Tai taikoma uždarbiui, išlaidoms, darbo valandų skaičiui ir darbo trukmei, pertraukoms ir poilsio laikotarpiams, viršvalandžiams, naktiniam darbui, atostogoms ir atostoginiams pinigams, teisėms gauti prekes ir visuomenines paslaugas iš samdančios kompanijos.


Jei nėra konkrečios sutarties dėl atlyginimo su Jus samdančia įmone, laikoma, kad toks darbuotojas turi gauti tokį atlyginimą ir tokias darbo sąlygas, kokias gauna kiti toje kompanijoje tą patį ar panašų darbą dirbantys darbuotojai. Jei yra darbuotojų, kurie dirba tokį patį arba panašų darbą, turi būti sudaroma kolektyvinė darbo sutartis panašiems darbams atlikti toje pačioje įmonėje.


Jei įsidarbinote per įdarbinimo agentūrą, būtinai įsitikinkite ir pasiteiraukite atsakingo agentūros darbuotojo, ar gausite tokias pačias darbo sąlygas ir tokį patį atlyginimą. Jei kiltų klausimų kaip viską atlikti, susisiekite su profesine sąjunga!


Nuo 2013 metų liepos 1 d. įsigalioja tvarka, pagal kurią įmonės, kurios samdo darbuotojus per įdarbinimo agentūras, kartu su agentūromis atsako, kad tokiems darbuotojams būtų mokami tokie pat atlyginimai, kokie mokami analogišką darbą dirbantiems ne per agentūras samdytiems darbuotojams. Šie įsipareigojimai susiję su atlyginimais, atostogomis, atostoginiais pinigais, vienodų darbo sąlygų užtikrinimu, kompensacijomis ir rinkliavomis už nuvežimą į darbą, apgyvendinimą, kitomis su atlyginimais susijusiomis sąlygomis.

Tai susiję ir su atostogų trukme ir atostoginių pinigų dydžiu pagal išdirbtą laikotarpį. Jei darbuotojai negauna jiems priklausančio dydžio atlyginimo iš įdarbinančios agentūros, jiems suteikiama teisė reikalauti šio atlyginimo iš įmonės, kurioje jie faktiškai dirba.

Ką daryti susižeidus darbe ir ar galiu už tai gauti kompensaciją?

Deja, bet dažniausiai nelaimingus atsitikimus darbe patiria darbuotojai iš užsienio. Iš savo praktinės patirties galime pasakyti, kad norint gauti visas priklausančias kompensacijas be teisininko apsieiti neįmanoma. Jei esate profesinės sąjungos nariu, Jums tokia teisinė pagalba bus suteikta efektyviai ir nemokamai.

Kaip išsireikalauti atlyginimą ir atostoginius, jei darbdavys jų geranoriškai nesumoka?

Netikėkite pažadais, kad atlyginimą gausite jau po pirmosios darbo savaitės! Jei Jums nemokamas pažadėtas atlyginimas, susisiekite su profesine sąjunga. Atminkite, kad pretenzijoms pateikti yra nustatyti tam tikri terminai. Jei Jums nemokamas priklausantis ar pažadėtas atlyginimas, turite apie tai darbdaviui pateikti pretenziją, kuri turi būti rašytinė iš išsiųsta registruotu paštu.


Jei darbdavys atsisako mokėti arba nereaguoja į pretenziją, atlyginimo išsireikalavimą gali tekti perduoti teismui ir gali tekti teisinėmis procedūromis reikalauti paskelbti darbdavio bankrotą. Tai užtrunka. Tačiau dažniausiai reikalavimas iškelti bankrotą darbdaviui padeda išsireikalauti priklausantį atlyginimą. Tačiau be profesinės sąjungos ir teisininko pagalbos tai padaryti Jums patiems gali būti tikrai sudėtinga.

Kokius dokumentus privalau turėti norėdamas išsireikalauti iš darbdavio išmokėti atlyginimą?

Reikia turėti:

  • rašytinę darbo sutartį, kurioje nurodyta kokį darbą dirbate, koks Jūsų užmokestis, nuo kada dirbate,
  • turėti algalapius (algų mokėjimo šakneles),
  • turėti patvirtintų tabelių (darbo laiko apskaitos žiniaraščių) kopijas.

Neturint šių dokumentų gali būti sudėtinga išsireikalauti priklausantį atlyginimą.


Taip pat priklauso kaip griežtai teismai ir kitos institucijos vertina pateiktus dokumentus. Norint būti tikram, kad pavyks laimėti teisinį ginčą dėl priklausančio darbo užmokesčio, būtina turėti bent darbo sutartį ir darbo laiko apskaitos žiniaraščio kopiją.


Jei dėl kokios nors priežasties negautumėte darbo laiko apskaitos žiniaraščių iš darbdavio, gali teikti pateikti informaciją apie išdirbtą laiką bent paprastame kalendoriuje. Tačiau tokia informacija teismo gali būti ir atmesta.

Ar turiu teisę reikalauti iš darbdavio rangovo išmokėti man priklausantį atlyginimą (jungtinės atsakomybės pagrindu)?

Norvegijoje taikoma jungtinės arba bendros atsakomybės (pagrindinio rangovo bendros arba jungtinės atsakomybės) samprata. Tai reiškia, kad tais atvejais, jei Jūsų tiesioginis darbdavys, būdamas rangovu, nesumoka priklausančio atlyginimo, jo galite reikalauti tiesiogiai iš jo užsakovo.

Tad, jei negaunate Jums priklausančio atlyginimo, jo galite reikalauti tiesiogiai iš savo darbdavio užsakovo ar pagrindinio užsakovo. Tačiau atlyginimo šiuo atveju galite reikalauti tik už tris pastaruosius mėnesius. Tad jei per kantriai lauksite ir tikėsite pažadais, kad atlyginimas bus išmokėtas sekančią savaitę, galite negauti nieko!

Kas man gali nutikti dirbant nelegaliai?

Tam tikri darbdaviai žmones įdarbina nelegaliai. Tai labai ne koks pasirinkimas, ypač dėl trijų priežasčių:

  • Jūs uždirbate „nulį kronų“ savo būsimai pensijai, bedarbystės pašalpai, atostoginiams ir pan.
  • Jei Jums nebus išmokėtas susitartas atlyginimas, atgauti jį bus labai sudėtinga arba neįmanoma.
  • Jūs rizikuojate būti apmokestintas dvigubai, taip pat gali būti skirta bauda už nelegalų darbą.

Taip pat atminkite, kad už mokesčiais sumokėtus pinigus statomi vaikų darželiai, mokyklos, ligoninės, senelių namai, keliai, geležinkeliai, mokamos ligos ir bedarbio pašalpos.

Kodėl reikia būti atsargiam jei darbdavys reikalauja užsiregistruoti individualiai dirbančiu?

Tam tikri darbdaviai gali reikalauti užsiregistruoti individualiai dirbančiu/dirbančiu pagal individualią veiklą. Tai labai bloga idėja. Labai didelė tikimybė, kad anksčiau ar vėliau turėsite reikalų su mokesčių inspekcija, be to - neturėsite jokių teisių ir privilegijų, kurios garantuojamos darbuotojui:

  • negausite atostoginių išmokų,
  • negausite užmokesčio už viršvalandžius,
  • negausite ligos pašalpos.


Neturėdami socialinio ir ūkinės veiklos draudimo galite patirti didelių nuostolių, kada gali tekti atsakyti už medžiagų ar įrangos apgadinimą.

Kokia yra įprasto darbo trukmė ir koks užmokestis priklauso už viršvalandžius?

Jei Jūsų darbdavys pageidauja, kad dirbtumėte viršvalandžius ar pakeistu grafiku, apie tai reikia susitarti raštu. Leidžiama dirbti iki 48 valandų per savaitę arba iki 9 valandų per dieną. Bet kokia darbo trukmė virš nurodytos yra laikoma viršvalandžiais. Įmonėse, kuriose sudaromos kolektyvinės darbo sutartys, maksimali darbo trukmė su viršvalandžiais yra iki 55 darbo valandų.


Jei nėra kolektyvinės darbo sutarties, bet koks darbas virš 40 valandų per savaitę arba virš 9 valandų per darbo dieną laikomas viršvalandžiais, už kuriuos privaloma mokėti 40 procentų priedą.


Jūs turite teisę nesutikti dirbti viršvalandžius. Dirbti sekmadieniais, švenčių dienomis arba naktį leidžiama tik esant būtinoms aplinkybėms.

Ar darbdavys gali atlikti atskaitymus iš mano atlyginimo?

Darbdavys negali atlikt jokių nemokestinių atskaitymų iš Jūsų darbo užmokesčio arba atostoginių, nebent dėl to būtų sudarytas atskiras rašytinis susitarimas. Jei Jūs išeitumėte iš darbo nepasibaigus darbo sutarties galiojimui, Jūsų darbdavys turi teisę pareikalauti su tuo susijusių nuostolių padengimo.

Kaip mokėti mokesčius Norvegijoje?

Mokesčius už Jus moka darbdavys atskaičiuodamas nuo Jūsų atlyginimo. Darbdavys Jums privalo duoti algos mokėjimo lapelius, kuriuose nurodomi sumokėti mokesčiai. Jei šių lapelių neturėsite, Jums bus sunku įrodyti, kad už Jus sumokėti mokesčiai.


Net jei ir Jūsų darbdavys privalo valdžios institucijoms pranešti apie sumokėtus mokesčius, Jūs taip pat esate atsakingas už šių mokesčių sumokėjimą. Priešingu atveju Jums tai gali labai daug kainuoti.


Turime daug pavyzdžių su darbdaviais, kurie už darbuotojus nemokėjo mokesčių vietoje to susižerdami pinigus į savo kišenes. Baudos dėl tokių dalykų būna tikrai didelės. Norvegijos mokesčių inspekcija bendradarbiauja su įvairių šalių mokesčių inspekcijomis, tad mokesčių išvengti nepavyks net parvažiavus į savo gimtą šalį. Jūs išskirtinai atsakote už tai, kad turėtumėte visą dokumentaciją iš darbdavio. Nežiūrėkite į šią atsakomybę pro pirštus - geriau viską tinkamai susitvarkykite!


Taip pat atminkite, kad Jums gali priklausyti įvairios mokesčių lengvatos ir kompensacijos pateikiant pajamų deklaracijas, ypač jei esate profesinės sąjungos nariu. Daugiau informacijos apie tai suteiks mokesčių inspekcija arba profesinės sąjungos.

Ką daryti, jei mane atleido iš darbo?

Jūsų niekas negali atleisti iš darbo be priežasties, o atleidimo pagrindas turi būti raštiškas. Apie atleidimą iš darbo privaloma pranešti prieš nustatytą laiką. Bandomojo laikotarpio metu (šeši mėnesiai) apie atleidimą iš darbo privaloma pranešti prieš 14 dienų. Vėliau privaloma apie atleidimą pranešti prieš kalendorinį mėnesį. Atleidimo sąlygas su Jumis darbdavys privalo aptarti, o Jūs turite teisę, kad tuo metu su Jumis būtų profesinės sąjungos atstovas.

Yra atvejų, kada darbuotoją leidžiama atleisti ir tą pačią dieną, tačiau tokiu atveju darbuotojas turi būti padaręs labai rimtą nusižengimą darbe.