Fellesforbundet avdeling 58 Mandal Fagforening

Endre avdeling

Jakie są moje prawa?

W Norwegii masz różne prawa w zależności od tego, w jakiej branży pracujesz. Nie ma ogólnokrajowej płacy minimalnej. W niektórych branżach (budownictwo, przemysł, rolnictwo i sprzątanie) istnieją tzw. publikowane płace minimalne. 

Oznacza to, że niektóre postanowienia zbiorowych układów pracy dotyczące stawek minimalnych nabierają mocy prawa. Ustalona przez związki zawodowe i pracodawców płaca minimalna przysługuje wszystkim pracownikom danej branży, członkom związków zawodowych, pracownikom niezrzeszonym, krajowym i zagranicznym. W niektórych branżach ogólnie wiadomo, że pracownikom należy się również odzież robocza.

Kiedy związki wynegocjują wyższą pensję, ustawowa płaca minimalna również wzrasta. W 2010 roku 20 tysięcy norweskich, litewskich i polskich pracowników budowlanych strajkowało żądając podniesienia płacy minimalnej, która wzrosła z 133 do 149 koron na godzinę. Następnie wzrosła jeszcze bardziej. Stawki tu opublikowane obowiązują od 1 kwietnia 2012.
Aby dowiedzieć się, do jakiej płacy i warunków pracy masz prawo, wybierz z menu bocznego branżę, w której pracujesz.