Fellesforbundet avdeling 58 Mandal Fagforening

Endre avdeling

Ce este Fellesforbundet

Sindicatele din Norvegia s-au unit în diferite confederaţii. Una dintre acestea este si Federaţia Norvegiană Unită a Sindicatelor Comerciale (Fellesforbundet). În cadrul federaţiei sunt organizaţi lucrătorii din construcții, industrie, agricultură, industria hotelieră, restaurante și o varietate de alte ramuri.

 

Federaţia Norvegiană Unită a Sindicatelor Comerciale este membră a Confederaţiei Norvegiene a Sindicatelor Comerciale (LO), care este ea mai mare asociație de sindicate din Norvegia.  Acestea au în total aproximativ  900 000 de membri şi aproximativ 40 000 de aleşi locali în cadrul întreprinderilor, care sunt numiţi chiar de către angajaţi.


Confederaţiile şi LO negociază cu organizațiile patronale privind salariile, condițiile de muncă, de vacanță și alte dispoziții.  O parte dintre aceste decizii sunt ulterior transformate în lege. Lucrătorii care fac parte din sindicate au deci o mare responsabilitate pentru modul în care locul de muncă din Norvegia ar trebui să fie, chiar și pentru cei care nu sunt membri.

 

 

 

Ce este o organizaţie sindicală? 

 

O organizaţie sindicală este o asociere de lucrători din acelaşi domeniu, profesie sau ramură, care şi-au unit forțele pentru a promova interesele lor asupra angajatorilor.  Într-o societate în care angajații sunt organizaţi, aceştia au dreptul la beneficii suplimentare (reglementate printr-un așa-numit acord colectiv), iar angajații pot alege reprezentanții care să îi reprezinte și să negocieze cu societatea.  Dacă aveți nevoie, puteți obține sprijin din partea Sindicatului pentru acest lucru.
Sindicatele sunt organizaţii democratice, în care liderii sunt aleşi de către membri.


Mai mult de jumătate din angajaţii din Norvegia fac parte din organizaţii sindicale.  Prin organizare, angajaţii din Norvegia au reuşit să obţină

  • condiţii bune de muncă
  • salarii mari
  • un mediu de lucru sigur şi bun


În ţările unde organizaţiile sindicale sunt slabe, angajaţii au de asemenea putere redusă de influenţă. A face parte dintr-o organizaţie sindicală înseamnă siguranţă pentru fiecare angajat individual, precum şi faptul că fiecare dintre noi contribuie la un mediu de lucru mai sigur şi mai bun pentru noi toţi.


Sindicatele nu funcţionează pentru a face bani, ci pentru a asista membrii atunci când aceştia au nevoie de acest lucru. Oamenii care lucrează acolo sunt ei înşişi angajaţi, aleși de colegii lor pentru a îi reprezenta.


După cum nu poate fi cumpărată o asigurare după ce casa a ars, tot aşa nu vă puteţi aştepta să primiţi asistenţă din partea unui sindicat după ce deja aveţi probleme.
Când vă alăturați unui sindicat deveniţi parte a unei comunități.  Dacă aveți probleme, veţi primi ajutor de la comunitate. Dacă sunteți norocos şi nici măcar nu aveţi dificultăți, contribuiţi la asigurarea ajutorului celorlaţi care necesită acest lucru.  Aceasta se numeşte solidaritate.  Este un concept înțelept pentru fiecare dintre noi - și este înțelept pentru noi toți, împreună.

 

Cine poate adera la organizaţia sindicală?

Toți cei care lucrează în Norvegia pot fi membri, indiferent dacă aceştia sunt angajaţi de către o firmă norvegiană sau străină și dacă aceştia sunt cetățeni norvegieni sau străini. Federaţia Norvegiană Unită a Sindicatelor Comerciale are multe mii de membri provenind din alte ţări decât Norvegia.

Beneficii pentru membri

Ca membru, cea mai importantă asigurare este că puteţi să obțineți asistență dacă aveți probleme la locul de muncă.  În plus, beneficiaţi de asemenea de o serie de alte asigurări.  Toate acestea sunt aplicabile în timpul sejurului dumneavoastră aici, în Norvegia (dar nu în țara dumneavoastră de origine, în cazul în care aceasta este în afara Europei de Nord).

  • Asigurarea de locuinţă (acoperă, între altele, incendiul, explozia și daunele din inundaţii, spargeri, furtul de biciclete).
  • Asigurarea pentru incidentele din timpul liber (acoperă daunele accidentale din timpul liber, printre altele acoperirea cheltuielilor medicale şi de tratament dentar, șederea şi tratamentul în clinicile de urgență private și clinicile cu care este încheiat un contract prealabil cu compania de asigurări).
  • Asigurare de bază (vă acoperă pe dumneavoastră, soțul / partenerul și copiii sub 21 de ani din gospodărie în privinţa decesului, indiferent de cauză, în întreaga lume).

Calitatea de membru vă oferă cea mai bună asigurare norvegiană de locuinţă și a bunurilor personale, precum și reduceri / oferte cu privire la asigurări, de călătorie, de electricitate, service al maşinii și așa mai departe, prin intermediul LO.  Puteţi obţine mai multe informaţii la telefonul 815 32 600 sau www.lofavor.no.

Ce este un acord colectiv?

Un acord colectiv este un acord între lucrători și patronate.  În Norvegia, contractele colective au prevederi la nivel naţional. Un acord colectiv vă conferă dreptul la condiții mai bune de muncă decât este normal în ramura respectivă, inclusiv de a fi plătit pentru munca din timpul sărbătorilor legale, dreptul la concediu și al indemnizației de concediu, plata orelor suplimentare şi un plan mai bun de pensii. Un acord prevede, de asemenea, o mai mare libertate decât permite legea de a decide programul de muncă care este potrivit pentru navetiști. Acestea sunt câteva dintre diferențele aferente:

 

 

Subiectul

Nu fac parte din sindicat şi nu au acord colectiv (este aplicabilă numai legea norvegiană)

Organizaţi şi cu acord colectiv

Salariul

Fără norme

Salarii negociate prin acord – inclusiv salariul minim.  Dreptul la negocieri anuale locale.

Timpul de muncă

9 ore zilnic, 40 ore de muncă pe săptămână

7,5 ore zilnic, 37,5 ore de muncă pe săptămână

Spor de weekend şi noapte

Niciun spor

Sporuri conform acordului

Sporuri de sărbători legale

Plăţi numai pentru 1 şi 17 mai

Plăţi pentru toate sărbătorile legale

Influenţa

Legea societăţilor comerciale şi prevederile din legea referitoare la mediul de lucru

Acorduri şi reglementări pentru participarea la procesul decizional

Concedieri nelegale

Niciun ajutor, trebuie să vă angajaţi avocat

Asistenţă din partea reprezentanţilor şi avocatului în cazul în care este necesar.

Concediu

4 săptămâni şi 1 zi, 10,2% din fondul de concedii

5 săptămâni, 12% din fondul de concedii

Formare profesională

Niciun ajutor

Asistenţă din partea fondului.  Propria organizaţie de instruire.  Sindicatul organizează cursuri şi conferinţe.

Cât vă costă să fiţi membru?


Cotizaţia la Federaţia Norvegiană Unită a Sindicatelor Comerciale este situată între 1,5 şi 2% din salariul brut, în funcţie de sindicatul local din care faceţi parte.  În realitate, plătiți ceva mai puțin, din moment ce puteţi deduce o parte din cotizaţie din impozit. Statutul de membru include, de asemenea, o serie de asigurări și beneficii.

Ce este o pensie contractuală (”AFP”)?


AFP este un contract de pensii convenit prin acord colectiv, care vă conferă posibilitatea să vă pensionaţi la vârsta de 62 de ani. Dacă sunteţi angajat într-un domeniu în care există contract colectiv ce include AFP, aveţi dreptul la AFP.


AFP a fost înainte înlocuit de pensia de vârsta, o dată cu împlinirea vârstei de 67 de ani.  Astăzi este AFP un supliment permanent la pensia de vârstă, plătit de Casa de Pensii.
Trebuie să solicitaţi pensia de vârstă din partea Casei de Pensii, o dată cu cererea plăţii AFP-ului.  Aceasta deoarece noul AFP este plătit ca un supliment la pensia de vârstă.  Nu este, însă, necesar să primiţi 100% din pensia de vârstă – puteţi alege cote de 20, 40, 50, 60 sau 80 %.


Puteţi primi AFP numai dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru pensia de vârstă, inclusiv cerinţa de a avea asigurată pensie minimă/ pensia garantată atunci când împliniţi vârsta de 67 de ani.  În calculul privind îndeplinirea condiţiilor pentru pensia garantată va fi, de asemenea, inclus suplimentul AFP.

Au lucrătorii străini drept la AFP?

Trebuie să fiţi atenţi la faptul că venitul total, pentru un număr de lucrători străini, cu perioade scurte de asigurare în Norvegia, este insuficient pentru a satisface cerința de pensii garantate, la vârsta de 67 de ani.  Aceştia nu vor putea, prin urmare, beneficia de AFP la 62 de ani, chiar dacă îndeplinesc celelalte criterii care conferă dreptul la AFP.

Ce condiţii trebuie îndeplinite pentru a putea beneficia de AFP?


Condiţia referitoare la 62 de ani împliniţi


Trebuie să fi lucrat, în 7 din ultimii 9 ani precedenţi împlinirii vârstei de 62 de ani, într-un mediu în care există contract colectiv ce include AFP.


Există dispoziţii tranzitorii pentru cei care sunt născuţi:
între 1944 – 1951 – regula este 3 din ultimii 5 ani
1952 – regula este 4 din ultimii 6 ani
1953 – regula este 5 din ultimii 7 ani
1954 – regula este 6 din ultimii 8 ani

 

  • Trebuie, deci, să îndepliniţi condiţia de vechime în muncă înaintea împlinirii vârstei de 62 de ani. Nu ajută cu nimic dacă veţi continua să lucraţi în firmă și îndepliniţi cerința după ce aţi împlinit 62 de ani, de exemplu, atunci când împliniţi 63 de ani.
  • Trebuie, în cadrul perioadei de vechime în muncă, să aveți ocupația principală în cadrul unei organizaţii care a încheiat astfel de contracte, iar venitul dumneavoastră care conferă drept de pensie (salarii, etc.) trebuie să fie mai mare decât celelalte venituri. 
  • Trebuie să fi lucrat cel puţin cu normă parţială de 20%. 
  • În cazul în care în ultimii trei ani înainte de împlinirea vârstei de 62 de ani aţi primit o pensie (dar nu de invaliditate), salarii compensatorii sau alte beneficii de la locul de muncă actual sau anterior fără munca corespunzătoare, nu aveți dreptul la AFP, în cazul în care valoarea beneficiilor anuale este mai mare de 1, 5 G (valoarea punctului de bază norvegian).


Condiţia referitoare la momentul cererii


În ceea ce priveşte momentul cererii, regula de bază este că la momentul cererii trebuie să fiţi, iar în ultimii trei ani înainte de această dată aţi fost, continuu angajați și angajaţi reali în domeniile în care există un acord colectiv care include AFP. Trebuie să fi lucrat, în ultimii trei ani înainte de solicitarea de a primi AFP, cel puţin cu normă parţială de 20%.

La momentul cererii, trebuie să aveţi un venit ce conferă dreptul la pensie care convertit în venitul anual înseamnă mai mult de 1 G (punctul de bază norvegian al Casei de Pensii, care este ajustat anual).  Trebuie, de asemenea, să fi avut un venit anual mai mare de 1G în anul fiscal precedent.


Mai multe informaţii sunt disponibile pe www.afp.no/