Fellesforbundet avdeling 65

Endre avdeling

Innleie: Flere faste jobber

Siden oppdateres

Styrking av det seriøse arbeidslivet

Flere lærlinger

Heve kompetansen i bedriften

Reell innflytelse på bemanning

Bedre arbeidsmiljø

Færre fra bemanningsbyrå

 

Fra 01.01.2019 trer nye bestemmelser om regler for innleie i kraft. Fellesforbundet mener dette vil gi oss mulighet til å få flere faste ansettelser i bedriftene, og at det vil begrense bruken av innleid arbeidskraft.

Etter nyttår er kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale som kan inngå avtale om utvidet innleie fra et bemanningsbyrå (Arbeidsmiljøloven §14-12 (2)).

Hva betyr dette:

  • Kun virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, vil kunne inngå avtale om utvidet innleie med de tillitsvalgte.
  • Fellesforbundet tariffavtaler= landsomfattende tariffavtaler
  • Det er ikke lenger tilstrekkelig at bedriften er bundet av en såkalt "hustariffavtale".
  • Lovendringen er ikke begrenset til bygg- og anleggsnæringen, men vil gjelde for alle virksomheter.

Dette vil gi våre medlemmer, via sin bedriftsklubb/tillitsvalgt, mulighet til å forhandle flere faste ansettelser i bedriften.

 

Fra 01.01.2019 vil man ikke lenger kunne være fast ansatt, uten lønn mellom oppdrag. Dette er direkte myntet på de som nå jobber for et bemanningsbyrå.

Det vil bli en presisering om hva som er en fast ansettelse og nye krav til reelt stillingsomfang i kontraktene.

Hva betyr dette:

  • Bemanningsforetakene må rydde i bemanningslistene og gi ansatte arbeid.
  • Ansatt uten garantilønn vil ikke lenger være lov. Fast ansatt = Fast lønn!
  • Ansatte i bemanningsforetak i deltidsstillinger skal vite når de skal jobbe.
  • Arbeidsomfanget må være reelt.

Det skal ikke lenger være slik at det er arbeidstakeren som skal bære risikoen om arbeidsgiver ikke kan tilby arbeid. Arbeidsforholdet skal nå være forutsigbart når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

Fellesforbundet vil ha med alle på laget når vi krever flere faste jobber!

Vil du bli med å endre norsk arbeidsliv? Ta kontakt med innleie@fellesforbundet.no eller kontakt din lokale Fellesforbund-avdeling.

 
 

"De tillitsvalgte skal ikke først og fremst bli gode på å avtale innleie, men de skal bli gode på å øke egenbemanningen i sine bedrifter"

-          Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet