Fellesforbundet avdeling 65

Endre avdeling

Maler

Før forhandlinger om innleie kan starte, skal man be om et avklaringsmøte (AML §9-3) med bedriften. Her skal man diskutere bedriftens fremtidige bemanningsbehov og hvordan dette skal løses. Fellesforbundet ønsker flest mulig fast ansatte i bedriften. Det er satt opp 6 kriterier som du skal drøfte med bedriften.

 

Hvis bedriften ønsker å leie inn ansatte, i stede for å ansette fast, må de innkalle klubben/tillitsvalgt til et forhandlingsmøte om dette etter AML 14-12 (2). Her må klubbe/tillitsvalgt vurdere bedriftens ønske om innleien opp mot Fellesforbundets kriterier for innleie og det som ble kom frem på avklaringsmøte.

 

Hvis bedriften leier inn ansatte uten avtale med klubben/tillitsvalgt er dette ulovlig.

Oppstår en slik situasjon må klubben/tillitsvalgt kreve et møte med ledelsen etter HA §2-3

Om bedriften ikke da avslutter innleie, må det skrives tvisteprotokoll som umiddelbart må sendes til avdelingen. Hvis bedriften nekter å undertegne protokollen, sender man inn protokollen likevel sendes inn.

 

 

 

Arbeidskontrakter i bemanningsbransjen.

Særlig om krav til arbeidsavtalen på ansettelsestidspunktet etter de nye innleiebestemmelsene som innføres 1. januar 2019:

1. Det skal fremgå av arbeidsavtalen at du er fast ansatt i virksomheten.

2. Arbeidsavtalen din skal angi stillingsprosenten du skal arbeide.

3. Arbeidsavtalen din skal angi arbeidstidens lengde og plassering.

4. Arbeidsavtalen skal ikke angi urimelige begrensninger i deltidsansattes mulighet til å inngå andre arbeidsforhold for å oppnå tilfredsstillende inntekt ut over avtalt deltidsstilling.

5. Arbeidsavtalen din skal angi når lønne skal utbetales. 

Blir ikke dette ivaretatt i arbeidsavtalen kan disse malene brukes: