Fellesforbundet avdeling 65

Endre avdeling

Årsmøte i klubbene 2018

bilde til nyhetssak

Innen utgangen av februar, skal alle klubber ha avholdt årsmøte, der valg av tillitsvalgte og klubbstyre skal velges. I saken finner du relevante skjema og dokumenter til bruk i forbindelse med årsmøtet.

Se vedlgte dokumenter for maler og huskeliste i forbindelse med årsmøtet i klubben

Mal for vedtekter i klubb

Skjema med oversikt over valg i klubben

Huskeliste - årsmøte i klubben