Fellesforbundet avdeling 65

Endre avdeling

Brudd i meklingen i Byggindustrien

bilde til nyhetssak

Fellesforbundet har krevd brudd i meklingen med Byggenæringens Landsforening. Ca. 5 750 organiserte arbeidstakere i ca. 270 bedrifter er omfattet av meklingen som har utløp fredag 8. april kl 24.00.

Fellesforbundet har krevd meklingen avsluttet senest fredag 8. april kl 24.00.

Eventuell konflikt iverksettes fra arbeidstidens begynnelse 9. april kl 06.00. Skift- og turnusarbeid som er påbegynt før kl 24.00 den 8. april avsluttes senest kl 06.00 9. april.

Disse bedriftene er tatt ut i avdelingens område:

AS Vikan Betong

Byggtorget Rolf Maridal AS

Elementpartner AS

Malo Sagbruk AS

Møretre AS

Rindalslist AS

Tredal Byggmarked AS

Streikebidraget er på kroner 3380,- pr uke.

Forbundet vil fortløpende holde klubber og avdelinger orientert på sine nettsider.

Følg med på nettsidene og meld deg på SMS varsling via denne linken.