Fellesforbundet avdeling 65

Endre avdeling

JUBILANTTILSTELNINGEN FLYTTET !!

MERK! Årets Jubilanttilstelning blir flyttet fra Knutzonlunden til Tollboden på Innlandet i Kristiansund.

På grunn av få påmeldte blir årets jubilanttilstelning flyttet fra Knutzonlunden på Frei inn til Tollboden (rett bak Dødeladen)på Innlandet i Kristiansund.

Adressen er: Skippergata 1  - 6507 Kristiansund N