Fellesforbundet avdeling 65

Endre avdeling

Fellesforbundet avd. 65 ansetter ny medarbeider

bilde til nyhetssak

Marit Kristin Hjellset blir organisasjonsarbeider i avdelingen fra 2.september med jobbområde Nordmøre og Romsdal.

Ny medarbeider😃 Marit Kristin Hjellset blir organisasjonsarbeider i avdelingen fra 2.september med jobbområde Nordmøre og Romsdal.

Marit er i dag ansatt som helsesekretær ved Akutt psykiatrisk avdeling på Hjelset, med ansvar for lønn og personal, turnuser, svarer på spørsmål angående rettigheter vedrørende lov og avtaleverk rapportering, samarbeid med kontrollkommisjonen, saksbehandler og er med som sekretær i kvalitetsråd.
Tidligere har hun bl.a. jobbet som apotektekniker og... var ansatt som salgsleder, med ansvar for å beregne salgsmål, skape entusiasme for mer salg, planlegge, gjennomføre og sikre måloppnåelse. Ansvar for å informere, lære opp personalet og utvikle ressurspersoner.
Marit har vært aktiv i fagforeningsarbeid siden 2005 med bl.a. å være Fane 2 ansvarlig, faglig politisk ansvarlig og sekretær for Fagforbundet Molde.
Hun er sekretær i LO i Romsdal og styremedlem i SKA (verktøy for styre og administrasjon) på fylkesnivå Fagforbundet.
Hun har vært frikjøpt av Fagforbundet som prosjektmedarbeider i Service Prosjektet, med hovedansvar verving i private virksomheter over hele landet med mål om å tegne tariffavtaler. I etterkant ble hun engasjert av Fagforbundet Møre og Romsdal for å følge opp ytterligere i eget fylke.
Hun har ulike kurs og konferanser innen fagbevegelsen.

Vi gleder oss til å få Marit på laget 😃