Fellesforbundet avdeling 65

Endre avdeling

Tariffoppgjør 2018 - tillitsvalgtes oppgaver

bilde til nyhetssak

Det er nå brudd i forhandlingene mellom LO og NHO, kommer ikke partene til enighet i meklingen kan det bli konflikt fra 9. april 2018. Det er viktig at tillitsvalgte og kontaktpersoner gjør forberedelser i forbindelse med tariffoppgjøret og før en eventuell konflikt/streik. Se i saken for informasjon om de ulike forberedelsene og link til nyhetssak vedrørende brudd i forhandlingene.

De tillitsvalgtes oppgaver:

1 Informer alle medlemmer om årets krav og oppgjør

2 Tilby uorganiserte medlemskap: for å være berettiget konfliktstønad må en ha vært medlem i 2 uker før streiken starter, har en vært LO medlemmer tidligere er det 12 uker før.

3 Innhent kontonummer på alle organiserte og send til avd065@fellesforbundet.org – ofte er lønningskontoret behjelpelig med dette (personnummer skal IKKE ligge ved!)

4 Lag avtale med bedriften NÅ om hvordan konflikt hos dere skal håndteres; nedkjøring av produksjon, adgang til klubbkontor og toalett, innleide, lærlinger osv.  Forslag til avtale ligger vedlagt, ta bort det som ikke passer deres bedrift og legg evt. til andre aktuelle punkter.

5 Meld deg på SMS info om tariffoppgjøret her:  Påmelding SMS viktig info tariffoppgjøret Det er få, men viktige SMS'er som blir sendt ut.

6 Planlegg streikevaktlister

Nøkkeldatoer i årets oppgjør:

  • 13. mars: Forhandlingene starter
  • 21. mars: Etter Fellesforbundet avd 65 sitt årsmøte gis det informasjon om tariffoppgjøret
  • 22. mars: Eventuelt brudd i forhandlingene
  • 3. april: Mekling
  • 8. april: Eventuell streik
  • 12. april: informasjonsmøte på Scandic Parken Hotell i Ålesund om resultatet, eventuelt konflikt informasjon. Møteplikt for minst 1 tillitsvalgt/kontaktperson pr bedrift.
  • 13. april: informasjonsmøte Quality Hotell Alexandra i Molde om resultatet, evt konflikt informasjon. Møteplikt for minst 1 tillitsvalgt/kontaktperson pr bedrift.
  • Møteplikt på et av informasjonsmøtene

 

Streikebidrag: kr 3620.- pr uke. Utbetales til medlemmer. Uorganiserte som blir permitterte har ikke rett på streikebidrag, lønn og heller ikke dagpenger fra NAV.
Organiserte lærlinger som må permitteres, har rett på streikebidrag.

 

Mer informasjon: https://www.fellesforbundet.no/lonn/tariff-2018/

 

Den viktigste forutsetningen for et vellykket oppgjør er at medlemmer engasjerer seg. Jo flere som står samlet, jo sterkere står vi!

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe eller ønsker hjelp.

Forslag til lokal avtale ved eventuell konflikt.docx

 

https://www.fellesforbundet.no/nyheter2/2018/Meklingsbrudd-disse-bedriftene-tas-ut-ved-konflikt/ 

https://www.fellesforbundet.no/nyheter2/2018/tariff2018-brudd-i-forhandlingene/

veiledning-for-avdelinger-og-klubber-2017.pdf

guidelines-for-departments-and-workplace-branches.pdf

veiledning-for-avdelinger-og-klubber-polsk-utgave.pdf