Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Stipend for utdanning

Stipend ved utdanning

            

Som medlem av Fellesforbundet har du muligheten til å søke om stipend om du ønsker å ta utdanning i form av helårsstudium på hel- og deltid ved universitets- og høgskoler, fagskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole – eller tilsvarende i voksenopplærings-organisasjonens regi.

 

I tillegg kan du få støtte til etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket du er i eller omskolering til annet yrke. Til utdanning etter paragraf 3,5 i opplæringsloven. Til allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse. Til grunnskolefag, herunder lese- og skriveopplæring, og til opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrifter.
Les mer om kriteriene for å motta stipend/støtte fra fondet, og finn søknadsskjema her.