Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Fellesferien 2017 er fastsatt

bilde til nyhetssak

Fellesforbundet og BNL har fastsatt den anbefalte bygningsferien for 2017. Hovedferien er fastsatt til uke 28, 29 og 30, fra og med mandag 10. juli til og med fredag 28. juli.

Anbefalingen omfatter også plassering av øvrige feriedager, så som i påsken, og "inneklemte dager".
Les hele anbefalingen her

Vår avdeling får hvert år henvendelser fra tillitsvalgte i bedrifter med litt andre arbeidstidsordninger en 37,5 timers uke. Noen bedrifter har innarbeidingsordninger som strekker seg over en 38,5 eller 39 timers uke, og vil derfor ha en ekstra utfordring når det gjelder plassering av ferie og innarbeidet tid.
For å bistå med litt hjelp til å komme til enighet om plassering av ferien i slike bedrifter har vi brukt å sette opp en egen anbefaling skjematisk.
Denne finner du her