Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Ferieavvikling på foreningskontoret

bilde til nyhetssak

Ansatte og tillitsvalgte i fagforeninga må jo også ha ferie i blant.

Vi forsøker allikevel å være tilgjengelig så langt det er mulig.

Vi avvikler ferie i ukene 28-32, men vil ikke tømme kontoret helt for folk annet enn uke 29, altså fra og med 18. juli til og med 24. juli.
De øvrige ukene vil det dog være sterkt redusert bemanning, og vi håper derfor at det vises omtanke for at det ikke er kapasitet til at alle henvendelser får like høy prioritet.

I uke 29 ber vi om at alle henvendelser, som ikke kan vente til vi er tilbake på kontoret, gjøres til Fellesforbundets distriktskontor Troms/Finnmark.

Og med den meldinga ønsker vi alle en god sommer! :-)