Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Nye bedrifter med tariffavtale.

bilde til nyhetssak

Stadig flere medlemmer ser nytten av å være ansatt i en bedrift med tariffavtale.

Oppdatert liste over de bedriftene i vårt organisasjonsområde som er bundet av tariffavtale med Fellesforbundet er nå lagt ut.
les mer

De siste tilføyingene på lista er Nord Senja Laks AS og Byggmester Tony H. Jensen AS.

Vi gratulerer med avtalefestet pensjon, forhandlingsrett, avtalefestet rett til lønn, ferie, velferdspermisjoner, sluttvederlag, overtisdtillegg, og ellers alle de goder og fordeler som følger en tariffavtale!