Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Streikekafé

bilde til nyhetssak

Fellesforbundet avd 74 er medarrangør for det vi har valgt å kalle streikekafé.

Avd 74 og avd 252 har gått sammen for å lage en liten tilsteldning for å vise at vi setter pris på den jobben som gjøres av de fagforeningskameratene som er i streik.

Her er teksten fra arrangementsiden på facebook:
"Tromsøs streikende fagforeningskamerater, og sympatisører, inviteres til en særdeles uformell tilstelning i lokalene i 1. etg under kontorene til Fellesforbundet avd 252 og 074.

Dette er dagen før arbeidernes dag, og vi ønsker å vise både streikende hotell- og restaurantarbeidere, og havnearbeidere, at vi setter pris på den fantastiske jobben de gjør!

Alle som er i streik, og alle som støtter de streikende, og i det minste har en liten flik av hjertet sitt som brenner for fagbevegelsen er hjertelig velkomne!

Det utføres ingen servering på tilstelninga, da de eneste som har kompetanse på området her i byen er i streik.
Om det ønskes mat og drikke, av forskjellig art, må dette altså medbringes. "

Arrangementsiden finner du her