Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Tar kampen mot ulovlig innleie!

bilde til nyhetssak

Fellesforbundet Nord-Hålogaland avd 74 har sett seg nokså lei på bedrifter som ikke kjenner til regelverket, eller med overlegg bryter det, når det gjelder bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak.

For den jevne leser av iTromsø, eller for en ivrig følger av facebooksiden vår, kommer det nok ikke som noen stor nyhet at vi har hatt litt medieomtale som følge av vårt fremstøt mot ulovligheter rundt bruk av innleid arbeidskraft.

I avisa, 3. november i år, gikk vi hardt ut mot både Entreprenørcompaniet Nord AS, (Econor), og Jobzone Tromsø. Under overskrifta "Mener lokal byggegigant bryter loven" står det å lese om hvordan Econor ulovlig benytter innleid arbeidskraft fra Jobzone Tromsø.

Econor er ikke bundet av tariffavtale, noe vi har fått bekreftet i e-post fra bedriftens HR-sjef 14. oktober, og fra Arbeidstilsynet samme dato. Uten tariffavtale har ikke bedrifter lov til å leie inn arbeidere fra bemanningsforetak som Jobzone, med mindre det er et absolutt midlertidig behov eller at de innleiede skal utføre arbeid som normalt sett ikke utføres i av bedriften. Dette jf arbeidsmiljølovens § 14-12. I tillegg kan bedrifter leie inn bemanning som vikarer for sine faste ansatte. I Econor sitt tilfelle så vi at de leide inn bygningsarbeidere, og vi kan med stor sikkerhet fastslå at en stor entreprenør som Econor ikke har et midlertidig behov for bygningsarbeidere. Snarere tvert om. Bygningsarbeidere er det vel et konstant og varig behov for hos en bedrift som lever av bygningsarbeid. Vi fant heller ikke grunn til å tro at Econor hadde et fravær på 30-50 av sine fast ansatte, og at de derfor leide inn vikarer for disse.

Vi stilte også spørsmål om hvordan i alle dager Jobzone Tromsø ikke kan klare å ettergå om bedriften faktisk har lov til å leie inn personell fra de, siden Jobzone Tromsø, som bemanningsforetak, faktisk eksisterer pga dette regelverket.
Til dette hadde ikke Jobzone Tromsø mye kommentar, annet enn at de etter vår oppfatning visstnok ikke forsto regelverket.

Econor, ved daglig leder, tok kontakt med oss i dagene etter den nevnte avisartikkelen og lovte å rydde opp i forholdene.
Vi har et medlem som er ansatt i Jobzone Tromsø, og som har vært ulovlig innleid til Econor. Vi opplyste om at dette medlemmet krevde fast ansettelse i Econor som følge av bedriftens brudd på AML § 14-12, og fredag 4. november kom Econor med lovnad om å etterkomme kravet.
Resultatet ble til og med rene gladsaken i iTromsø mandag 7. november.

Samme dag som artikkelen var på trykk fikk vi telefon fra Econor, der de merksnodig nok kunne meddele at de hadde ombestemt seg;
De ønsket allikevel ikke å ansette vårt medlem, men hadde valgt å istedetfor ansette en annen av de innleide. Til og med en av de innleide som i det hele tatt  ikke hadde fremsatt krav om fast ansettelse.

Forstå det den som kan...

Enden på visa så langt er at vårt medlem må gå rettens vei for å kunne kreve fast ansettelse med hjemmel i AML § 14-14.
Vi regner med at søksmål blir fremmet i løpet av de nærmeste dagene.

Vi har i lang tid arbeidet med tilsvarende problemstillinger, i en rekke bedrifter både i byggebransjen, bilbransjen, industri, m.m.
Det er tilsynelatende et fåtall av bedriftene vi undersøker som klarer å følge regelverket; De bedriftene som ikke har tariffavtale leier inn over en lav sko, uten hjemmel for å gjøre det. Men også bedrifter MED tariffavtale "glemmer" å inngå avtale med bedriftens tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie.

Vi ser at det nok er noen hundretalls innleide arbeidstakere som med loven i hånd kan kreve fast ansettelse i bedriften de er ulovlig innleid til.
-Og det er en jobb vi mer enn gjerne hjelper til med, så fremt det gjelder medlemmer av Fellesforbundet.

NB:
Fellesforbundet har laget et hefte som enkelt gir en forklaring på regelverket rundt bruk av innleie, og vi anbefaler alle å sette seg litt inn i dette...
-For vi ser jo at bedriften ledelse sannsynligvis ikke gjør det... ;-)