Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Historisk krav om tariffavtale!

bilde til nyhetssak

De organiserte i Svalbard Snøscooterutleie krever tariffavtale

Mandag 9. januar 2017 kom årets første krav om tariffavtale inn til behandling hos Fellesforbundet avd 74.
Ingen ringere enn organiserte i Svalbard Snøscooterservice AS har blitt enige om å kreve biloverenskomsten gjort gjeldende. (på bildet ser vi noen av de organiserte. Tillitsvalgt Torfinn Strømme lengst til høyre)

Kravet er dermed historisk!
-Dette er første gang biloverenskomsten kreves gjort gjeldende i Longyearbyen, sier organisasjonsarbeider Leif P. Hansen.
-I samtale med medlemmene av bedriftklubben, som også formelt ble stiftet 9. januar, ser det ut til at det meste allerede er på stell i bedriften, men at klubben nå ønsker å få formalisert en forhandlingsrett og at retten til avtalefestet pensjon og sluttvederlag er det som ser ut til å veie tyngst i deres vurdering av kravet, sier han. -i tillegg vil det jo være en fordel at de ansatte ikke behøver å vie mye tid til å diskutere med ledelsen om alle mulige småting, som antall sett arbeidstøy, vask av arbeidstøy, helgetillegg, o.l.
Dette er tydeligvis gutter og jenter med en god porsjon yrkessstolthet. Det de ønsker mest er å arbeide med det de liker best. Å skru snøscooter og ATV er nok mer en livsstil enn et ork, og da er det greit om de slipper slike diskusjoner, og heller kan bruke tiden på å skru.
-Jeg vil tro bedriften også vil se på det som en fordel, sier Hansen.

Hansen vil i løpet av de neste dagene gjøre klare dokumentene som skal videre inn til Fellesforbundet for behandling.
Han kan ikke love noe helt sikkert, men tror det ikke vil gå lang tid før bedriftsledelsen får forespørsel fra Fellesforbundet om møte for å gjennomgå, og signere avtalen.

Hva skjer om bedriften sier nei til tariffavtale?
-For det første virker det ikke som at ledelsen i bedriften er av typen til å si nei til tariffavtale. I 2017 bør det jo være en selvfølge at en hver bedrift som ser på seg selv som seriøs sier ja.
-Men om nå alt skulle være motsatt av det jeg har inntrykk av, vil Fellesforbundet da måtte vurdere om det vil være hensiktsmessig å ta ut de organiserte ansatte i streik. Men det vil ikke være noen fordel for de ansatte, og aller minst for bedriften, som i slikt tilfelle sannsynligvis må stenge dørene helt i den tiden en slik streik varer, så jeg håper virkelig ikke vi havner i en slik situasjon.