Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Oppdatert liste over avtalebedrifter!

bilde til nyhetssak

Det er stadig endringer hva gjelder bedrifter vi har tariffavtale med. Nye kommer til, og noen få faller fra...

Vi har igjen oppdatert lista over de bedriftene i avdelingens organisasjonsområde som vi har tariffavtale med.

Lista finner du her

Jobber du på bedrift med tariffavtale, har du:

  • Fire dager mer ferie
  • 12 % feriepenger
  • Sentrale lønnstillegg
  • Kollektive lokale lønnsforhandlinger
  • Hjelp ved oppsigelse, permittering og omstilling
  • Tillegg ved helligdags-, helg- og nattearbeid
  • Støtte til kurs og utdanning
  • 14 dager betalt pappaperm i forbindelse med fødsel
  • AFP (Avtalefestet pensjon)
  • I tillegg mange medlemsfordeler gjennom LOfavør!