Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Skolebesøk på Bardufoss VGS

bilde til nyhetssak

Fellesforbundet ble invitert til å informere ungdommen om arbeidslivet.

Fredag 27. oktober fikk ungdommen på Byggfaglinja 12BYA ved Bardufoss VGS besøk av Tom-Rune Ridderseth Hind og Joakim With.

Vi fikk hele skoledagen til å snakke om rettigheter og plikter i arbeidslivet, fagforening og sosial dumping. En veldig bra dag med godt budskap og god dialog med klassen.

Denne klassen har også nettopp vært i lokalavisa der de skriver om det nye prosjektet som de holder på med: Nye Troms