Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

2018

Nye tariffavtalebedrifter

6 nye bedrifter med tariffavtale i vårt organisasjonsområde!

Publisert 04.12.2019 kl. 15:28


Vinneren av 'Det store elgkjøttlotteriet 2019' !

Vinneren av 'Det store elgkjøttlotteriet 2019' er trukket!

Publisert 25.10.2019 kl. 12:37


Nye tariffavtalebedrifter

5 nye bedrifter med tariffavtale i vårt organisasjonsområde!

Publisert 23.10.2019 kl. 12:08


Det store elgkjøttlotteriet - 2019!

Fellesforbundet Nord-Hålogaland avd 74 er en av grunneierne på Håkøya, utenfor Tromsø. Av den grunn får vi fra tid til annen tildelt noen kg elgkjøtt fra høstjakta.

Publisert 21.10.2019 kl. 15:54


Arbeidstid

En gjenganger blant spørsmålene som kommer inn til avdelingen dreier seg om arbeidstidsordninger, gjennomsnittsberegning, turnus, skift, rotasjon, o.l.

Publisert 24.07.2019 kl. 11:34


Avdelingas delegater til Landsmøtet er valgt!

4. juli valgte medlemsmøtet 13 delegater med 10 vara til Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Publisert 12.07.2019 kl. 10:48


Forberedelsene til Landsmøtet 2019 er igang!

Fellesforbundets åttende ordinære landsmøte starter 11. oktober i år, i Folkets hus i Oslo. Det er 400 ordinære delegater, pluss 38 fra representantskapet, 28 fra forbundsstyret og 7 fra ledelsen. I år kommer også 60 delegater fra Transport. Landsmøtet er forbundets høyeste organ. Det bestemmer hva forbundet skal jobbe for, hvem som skal styre det og hvordan pengene skal brukes.

Publisert 20.06.2019 kl. 14:00


Årsmøteprotokollen er publisert!

Protokollen fra årsmøtet er omsider signert og lagt ut på nett.

Publisert 18.06.2019 kl. 13:17


Nye tariffavtalebedrifter

21 nye bedrifter med tariffavtale i vårt organisasjonsområde!

Publisert 16.05.2019 kl. 13:01


Nytt styre i avdelinga!

Årsmøtet til avdelinga ble avholdt 29.04.2019 - Nytt styre og nye utvalg ble valgt.

Publisert 06.05.2019 kl. 13:42