Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Nye vedtak i avdelingen!

bilde til nyhetssak

Nå kan de klubbene som sender inn protokoller fra Årsmøtet og lønnsforhandlingene få en belønning fra avdelingen!


Forslagene som ble vedtatt lyder:

1. Bedriftsklubber underlagt vår avdeling, med klubbkasse tilknyttet bedriftsklubbens bankkonto, skal
motta kr 20,- pr medlem forutsatt at de sender inn protokoll fra de årlige lokale lønnsforhandlingene
senest 2 uker etter forhandlingenes avslutning.

2. Bedriftsklubber underlagt vår avdeling, med klubbkasse tilknyttet bedriftsklubbens bankkonto, skal
motta kr 50,- pr medlem forutsatt at de sender inn protokoll fra klubbens Årsmøte innen utgangen av
mars.

Det oppfordrer klubbene til å registrere seg i Brønnøysundsregisteret og skaffe klubbkasse, slik at de har en egen økonomi. Samtidig gir det avdelingen en oversikt til nytte for tillitsvalgte!

NB: Husk å kontakte avdelinga før det opprettes en bedriftsklubb i Brønnøysundregisteret, slik at vi er sikre på at navn og stiftelsesdato blir korrekt.