Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Nye bedrifter med tariffavtale!

bilde til nyhetssak

Siden mai i år har vi fått tariffavtale i 9 nye bedrifter!

Her på hjemmesida finner du liste og kart over alle bedriftene Fellesforbundet Nord-Hålogaland avd 74 har tariffavtale.

Både liste og kart oppdateres jevnlig.
Forrige gang den ble oppdatert var 23.05.2018, og siden den gang har vi opprettet tariffavtale med 9 nye bedrifter.

Kranor AS avd Tromsø er nå omfattet av Industrioverenskomsten-VO.
Flakstadvåg Laks AS avd Tranøy og Nordnorsk Smolt AS er omfattet av Havbruksoverenskomsten. -Her må nevnes at Flakstadvåg Laks AS fra før av hadde tariffavtale i sin avdeling Kaldfarnes.
Alta Motor AS er splittet opp og har dannet 2 underavdelinger; Alta Motor AS avd Bilsalg/Delelager/Bilutleie og Alta Motor AS avd verksted. Biloverenskomsten er gjort gjeldende i begge avdelingene.
Biloverenskomsten er også gjort gjeldende hos Bilbyen Skadesenter Alta AS, som fra før av hadde tariffavtale i sin avdeling i Tromsø. Samme tilfellet finner vi med Indlandet Automobilversted AS avd Finnsnes, som fra før av var bundet av avtalen i sin avdeling Sjøvegan.
I Longyearbyen er det også på plass en ny avtale med Assemblin AS avd Spitsbergen. Bedriften er nå omfattet av Fellesoverenskomsten for byggfag.
Og sist men ikke minst nevner vi 4Service Landanlegg AS avd Skytterhuset Hotell i Hammerfest som nå kan dra nytte av Riksavtalen.

Vi gratulerer!