Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Støtteerklæring for de streikende ved Orona

bilde til nyhetssak

På møte 23.05.2018 stilte et enstemmig styre seg bak dette oppropet

Opprop til støtte for de streikende ved Orona Norway AS

Heismontørene på Orona Norway AS er i streik fra 14. mai. EL og IT Forbundet og klubben har reist krav om at
* det opprettes avtale om overenskomst med EL & IT Forbundet (Heisoverenskomsten)
* det inngås avtale om ordnede forhold ved innleie og bortsetting av arbeid
* alt ulovlig heisarbeid umiddelbart opphører

Heismontørenes Fagforening har avdekket et grovt tilfelle av sosial dumping ved innleievirksomheten. Arbeidsmiljøloven brytes ved at innleien verken har vært drøftet med de tillitsvalgte eller er begrenset til ekstraordinære situasjoner. Bedriften opptrer også i strid med elforskriften, som stiller krav til faglig kompetanse for å utføre arbeid på elektriske anlegg.

På bedriften eksisterte det en husavtale. Denne er nå sagt opp og krav om tariffavtale reist. Bedriften kjemper desperat mot overenskomst og forlanger at husavtalen videreføres.

Den kampen som føres fra klubben er en viktig kamp for hele fagbevegelsen. Det er en kamp
* for landsomfattende tariffavtaler
* mot husavtaler
* mot sosial dumping
* for et organisert arbeidsliv

 

 

Les mer om streiken på Frifagbevegelse