Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Tariffoppgjøret er igang!

bilde til nyhetssak

Selv om partene ennå ikke har møttes til forhandlinger, og til og med før oppgjørsformen er avgjort, har klubblederne i Fellesforbundet avd 74 allerede startet oppkjøringen til årets tarifforhandlinger.

1.-2. februar samlet i underkant av 60 klubbledere seg i Tromsø, for å oppdatere seg, skolere seg og debattere det kommende tariffoppjøret.

Til sammen representerer de tillitsvalgte over 600 av våre medlemmer i tariffbundne bedrifter.

I løpet av de 2 dagene gav Fellesforbundets Forbundssekretær, Hege Skulstad Espe, klubblederne en grundig innføring i hvilke krav medlemmene har fremmet, hvordan vi vil at AFP-ordningen skal innrettes, om prisstigninger, innleieproblematikk og sosial dumping, reisebestemmelser, turnusordninger, lønnskrav, gangen i oppgjøret, oppgjørsform, med mer. Distrikstsekretær, Per Christian Jakobsen, innledet om hvordan forbundet forholder seg til en eventell streik, hvordan den gjennomføres, og hvordan medlemmene bør forberede seg. Siste dagen fikk vår egen organisasjonsarbeider, Leif Petter E. Hansen, fritt utfolde seg om fagbevegelsens historie og ideologi, hvordan vi forholder oss til de som velger å stå utenfor fagforeninga, maktfordeliga i arbeidslivet, klubblederens og medlemmenes påvirkningskraft, og sist men ikke minst streikebryteri opp gjennom historia; hva vi anser som streikebryteri, og hvordan vi skal forholde oss til de 'kolleger' som velger å utføre slikt arbeid.

Tilbakemeldingen fra klubblederene er utvetydig nyttig på flere måter; Klubblederne får den kunnskap som skal til for å kunne bringe god og korrekt info videre til sine medlemmer, det knyttes nye bekjentskaper som kan bistå ved senere anledninger, idéer utveksles, og en får debattert utfordringer vi vet kan oppstå.

Debatten under kurset ga et klart inntrykk av at vi har sterke klubber, med dyktige klubbledere, som allerede nå er klare for årets oppgjør!

Sjekk facebooksida vår for bilder

Bedriftsklubbene som var representert:

Aibel AS Avd Hammerfest
Aksis Arbeid og Kompetanse AS
Bil i Nord AS avd Delelager Tromsø
Bil i Nord AS Avd Verksted Tromsø
Bravida Norge AS avd Tromsø VVS
Byggmester Tony H. Jensen AS
Caverion Norge AS avd Tromsø OTR
Finnsnes Rør og Elektro AS
Furstål AS
GK Rør AS avd Tromsø
Grieg Seafood Finnmark AS avd Oppdrettsanlegg
Hammerfest Entreprenør AS
Harila AS avd. Verksted Tromsø
Laksefjord AS
Lerøy Aurora AS avd Hovedkontor
Lerøy Aurora AS avd Karlsøy
Lerøy Aurora AS avd Kirkenes
Lerøy Aurora AS avd Kåfjord
Lerøy Aurora AS avd Lyngen
Lerøy Aurora AS avd Skjervøy
Marine Harvest Norway AS Avd Jøkelfjord
Marinor AS
Maritim Sveiseservice AS
Nicopan Nord AS
Nord-Tre Entreprenør AS
Nordtro AS
Salaks AS avd. Oppdrett
Salmar Nord AS region Troms
SalMar Nord AS region Finnmark
Scandic Hotels AS - Scandic Alta
Scandic Hotels AS - Scandic Bryggen
Scandic Hotels AS - Scandic Kirkenes
Sulland Tromsø AS avd Andslimoen
Teknisk Bureau AS
Thon Nordlys AS - Thon Hotel Alta
Vidda AS - Thon Hotel Hammerfest
Tromsprodukt AS
Tromsø Mekaniske AS
Vianor AS Avd Tromsø
Vonin Refa AS avd Produksjon Finnsnes
Vonin Refa AS avd  salg Tromsø
Vonin Refa AS avd  rep Rossvoll
Åge Nilsen AS avd. Ringveien