Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Vi har blitt større!

bilde til nyhetssak

Fellesforbundet avd 252 Tromsø Hotel og Restaurant har slått seg sammen med Fellesforbundet avd 74 Nord-Hålogaland

Sammenslåingen trådte ikraft idag, 01.10.2018. Vi beholder navnet Fellesforbundet avd 74 Nord-Hålogaland, og alle medlemmene fra avd 252 vil overføres i løpet av de neste dagene.

Totalt vil avdelingen da vokse med vel 550 medlemmer, og teller nå nesten 3900!

Med på laget er vi så heldige å få tidligere daglig leder i avd 252, Vegard Norbye, som trer inn som organisasjonsarbeider hos oss i 100% stilling. Han får kontorsted Tromsø og vil nok i den nærmeste tiden hovedsaklig ha Riksavtalen; (Hotell og restaurant), som arbeidsområde.

Medlemmene våre vil nok ikke umiddelbart merke den store forskjellen rent praktisk, annet enn at medlemmene fra tidligere avd 252 vil få en lavere kontingentsats: 1,7% mot tidligere 1,8%
Håpet er at sammeslåingen skal gi avdelingen mulighet til å styrke sitt apparat for å bistå medlemmene, og å drive oppsøkende virksomhet i enda større grad enn hva som er gjort frem til nå. Særlig tidligere medlemmer av avd 252 håper vi vil merke en økt aktivitet fra oss med tanke på å komme oss ut til medlemmenes arbeidsplass.