Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Forberedelsene til Landsmøtet 2019 er igang!

bilde til nyhetssak

Fellesforbundets åttende ordinære landsmøte starter 11. oktober i år, i Folkets hus i Oslo. Det er 400 ordinære delegater, pluss 38 fra representantskapet, 28 fra forbundsstyret og 7 fra ledelsen. I år kommer også 60 delegater fra Transport. Landsmøtet er forbundets høyeste organ. Det bestemmer hva forbundet skal jobbe for, hvem som skal styre det og hvordan pengene skal brukes.

Fra vår avdeling skal det velges delegater som skal representere alle avdelingas medlemmer på landsmøtet.
Det vil være litt av en jobb delegatene skal gjøre på vegne av medlemmene i avdelinga; Det er satt av 6 dager, (11.-16.10.2019), og det skal blant annet behandles over 1000 forslag som er sendt inn fra avdelingene.Det er medlemmene som skal velge sine delegater, noe som gjøres på medlemsmøte 4. juli kl 18.00 - 20.00 på Clarion Hotel The Edge i Tromsø.

Det er 13 delegater i tillegg til varaplasser som skal velges.
Valgkomiteen har altså en formidabel jobb som skal gjøres i forkant for å utforme en innstiling.
Om medlemmene har lyst til å gi valgkomiteen forslag på navn som kan være aktuelle, kan det gjøres på e-post til leder.avd074@fellesforbundet.org.
Forslagene må sendes inn før 1. juli.

I tillegg til valg av delegater til Landsmøtet og en orientering om Landsmøtets dagsorden, vil det bli gitt informasjon om neste års tariffoppgjør.

Alle medlemmer av Fellesforbundet avd 74 Nord-Hålogaland kan delta på medlemsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett.