Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Nytt styre i avdelinga!

bilde til nyhetssak

Årsmøtet til avdelinga ble avholdt 29.04.2019 - Nytt styre og nye utvalg ble valgt.

Etter vedtak på Årsmøtet ble styret utvidet fra 9 medlemmer til 11 medlemmer, og fra 3 varamedlemmer til 5.

Med det vedtaket håper Årsmøtet det vil bli lettere å få sammensatt styret med en god fordeling mellom bransje, kjønn, alder, geografi, o.l. nå som avdelinga har blitt så stor som den har.

Det nye styret er slik:

Styret Fellesforbundet avd 74 Nord-Hålogaland
Verv Navn Bosted Overenskomst Alder Periode
Leder Julie Wilhelmsen Tromsø Fellesoverenskomsten for Byggfag 31 2017-2020
Nestleder Elin M. Karlsen Hammerfest Riksavtalen 63 2019-2021
Sekretær Lars-Vegar B. Pettersen Alta Riksavtalen 30 2019-2020
Studieleder Merete Victoria Olsen Silsand Industrioverenskomsten - TEKO 47 2018-2020
Ungdomsleder Joakim With Tromsø Fellesoverenskomsten for Byggfag 30 2019-2021
Medlem Mogens Ingebrigtsen Hammerfest Industrioverenskomsten - VO 55 2019-2020
Medlem Laila I. Jakobsen Tromsø Biloverenskomsten 28 2019-2020
Medlem Elisabeth Skogly Tromsø Riksavtalen 29 2019-2020
Medlem Fritjof Johan Nilsen Alta Havbruksoverenskomsten 50 2019-2020
Medlem Vidar Torheim Isaksen Tromsø Riksavtalen 39 2019-2020
Medlem Håkon Skog-Hansen Tromsø Fellesoverenskomsten for Byggfag 31 2019-2020
Varamedlem

Marita Sørensen

Silsand

Industrioverenskomsten - TEKO 35 2019-2020
Varamedlem Ramesh Sivasothy Hammerfest Riksavtalen 48 2019-2020
Varamedlem Jonas Nilsen Tromsø Havbruksoverenskomsten 26 2019-2020
Varamedlem Ken Elling Sørensen Silsand Overenskomst for Byggeindustrien 30 2019-2020
Varamedlem Rainer Andersen Silsand Overenskomst for Byggeindustrien 47 2019-2020