Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Årsmøteprotokollen er publisert!

bilde til nyhetssak

Protokollen fra årsmøtet er omsider signert og lagt ut på nett.

I tillegg er uttalelsen årsmøtet vedtok om gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett lagt ut.

Disse, i tillegg til protokoller og uttalelser helt tilbake til 2013, finner du her