Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Om avdelingen

Avdelinga strekker seg over Svalbard, Finnmark og Troms, (Med unntak av Gratangen, Skånland, Ibestad, Kvæfjord og Harstad).

Pr 01.11.2019 teller avdelinga over 4010 medlemmer fordelt på en rekke bransjer:

 • Vekst- og attføringsbedrifter som driver AMB/VTA tiltake
 • Bilbransjen, (f.eks. bilverksteder, bilopprettingsverksteder, billakkeringsverksteder, gaffeltruckverksteder,      traktorverksteder, verksteder for anleggsmaskiner, bilgummiverksteder og bensinstasjoner) herunder reparasjon, service, vedlikehold, lakkering, oppretting, lagerarbeid m.m.
 • Bilutleie; kundekonsulenter og klargjøringspersonell ved stasjoner/ avdelinger i bilutleiefirmaer.
 • Byggebransjen; Anleggsgartnerfaget, stein-, jord- og sementarbeid, tømrere og innredningssnekkere, murere og      murarbeidere, rørleggere, kobber- og blikkenslagere, malere og byggtapetserere, isolatører, taktekkere, stillasbyggerfaget, industrimalerfaget og tømrer- og montasjearbeid i trehusindustrien. 
 • Glassbransjen; vanlig glassarbeid, produksjon og montering av glass og kunststoff i transportmidler og      innrammingsarbeid, blyglassarbeid og sliping av glass. Videre produksjon, lagring og transport av isolerglass, endelig sammenbygging og montering av fasadeelementer i metall eller kunststoff. Fremstilling av herdet glass og all annen bearbeiding og videreforedling av plateglass samt sikringsarbeid mot innbrudd og hærverk.
 • Havbruk som f.eks. oppdrett av fisk, skalldyr, arbeid på forkjøkken, sjø- og landanlegg og fryseri når dette er en del av den stedlige virksomhet, eller annen tilliggende virksomhet i forbindelse med hovedproduktet.
 • Naturbruk og samhørige bransjer, herunder skogbruk, jordbruk, naturforvaltning, og planteproduksjon
 • Asfaltarbeid, herunder også råvareproduksjon av begrenset omfang. drift og veivedlikehold av veier o.l. Også arbeider som asfaltarbeidere blir satt til i vintersesongen, reparasjon av bedriftens maskinpark på eget verksted eller lignende.
 • Avis og Avistrykkerier innen fagområdene førtrykk, trykk og bokbind, i tillegg til maskin-/rotasjonsassistenter,      hjelpearbeidere, ikke-faglærte perforatører, bildebehandlere/fotoassistenter, annonselayoutmedarbeidere og tegnere i      annonseproduksjon, korrekturlesere/ansatte i tekstkontroll innen redaksjonell stoffproduksjon og arkivarer.
 • Miljøvirksomheter med organiserte ansatte som arbeidstakere som driver med: innhenting/ transport/sortering//bearbeiding på tomt/ deponi/ombruk- og gjenvinning av avfall og returprodukter, herunder behandling av boreslam og jordrensing. Miljø- og maskinell virksomhet i skogbruket. Brønn- og grunnvannsforvaltere
 • Trykkerier, repro/- satsbedrifter innen fagområdene førtrykk, trykk og bokbind, i tillegg til layout og tilrettelegging i produksjonen uten lederansvar, ferdiggjøring/pakking, skjærere, maskinassistenter, galvanisører, hjelpearbeidere og ikke-faglærte perforatører.
 • Byggeindustrien og byggevareutsalg; blant annet trelast-, trehus-, trevare-, spon-, glassull-, gipsplate- og betongindustri og betongelementmontasje, lecaproduksjon, snekkeri, teglverk og annen byggevareindustri samt trelastutsalg og byggevarehus.
  I tillegg kommer arbeidstakere i produksjonen, service/vedlikehold, lager og utsalg samt sjåfører, vakt, rengjørings- og kantinepersonell og vaktmestere i slike bedrifter.
 • Jordbruks- og gartnerinæringene; jordbruks- og gartneriarbeid, hagesenter, planteskolearbeid og lager-/terminalarbeid, samt alle fag innenfor området landbruk, naturbruk og naturforvaltning som naturlig utføres innenfor næringen.
 • Pakkeri; Omfatter arbeidere som jobber med å klargjøre, pakke, og operere pakkerienes produksjonsutstyr og      produksjonsstyringsverktøy, etterbehandle, ferdiggjøre og transportere aviser.
 • Bemanningsbransjen; Arbeidstakere som leies ut fra virksomheter som har til formål å drive utleie av arbeidstakere.
 • Hotel- og Restaurantbransjen (Riksavtalen); overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, cateringsvirksomhet og lignende på land.
 • Steinindustri; stenhuggere, skrifthuggere, slipere, sageriarbeidere, smeder, sjåfører, fjellarbeidere, stenmontører, arbeidere i bedriftens verksteder og andre fast ansatte arbeidstakere.
 • Tekstil og konfeksjon (TEKO); bøteri-, tekstil-, trikotasje-, konfeksjons-, sko-, seilmaker-, garveri-, lærvare/      sportsartikkelindustrien og pelsbedrifter.
 • Verksted - Forsvaret; omfatter hjelpe-, spesial- og fagarbeidere og tilsvarende arbeidstakere ved driftslageret når dette er innenfor verkstedets organisasjonsplan/fred (OPL/F) ved Forsvarets tekniske verksteder o. l.
 • Verksted; bedrifter i verksteds- og teknologiindustrien.

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

 • sentrale lønnstillegg
 • kollektive lokale forhandlinger
 • juridisk bistand ved behov
 • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem

Hva skjer i avdelingen?


Kontaktinfo


Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Seminarbakken 4

9008 TROMSØ

Telefon: 965 03 550

E-post: Send e-post                    

Kontortid: 08.00 - 15.45