Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Joakim With

Ungdomsleder

Telefon:

Mobil: 908 70 174

ungdomsleder.avd074@fellesforbundet.org

Valgperiode: 2019-2021

Geografisk tilhørighet: Troms

Overenskomst: Fellesoverenskomsten for byggfag