Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Merete Victoria Olsen

Studieleder

Telefon:

Mobil: 412 82 412

mevi-ols@online.no

Valgperiode: 2018-2020

Geografisk tilhørighet: Troms

Overenskomst: Industrioverenskomsten - TEKO