Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Henning Bråten

Organisasjonsarbeider

Telefon:

Mobil: 908 13 580

henning.braten@fellesforbundet.org