Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Julie Wilhelmsen

Leder

Telefon:

Mobil: 90110589

leder.avd074@fellesforbundet.org

Valgperiode: 2017-2020
Geografisk tilhørighet: Troms
Overenskomst: Fellesoverenskomsten for byggfag