Fellesforbundet avdeling 87 Kjeller Jern og Metall

Endre avdeling

Om oss

AVD87 består av 4 bedriftsklubber, AIM, FFI, GARDERMOEN og FOLAT

Stiftet 8-8-1917 Kjeller Jern & Metall ble en realitete (fra november 2011 ble de til AIM). I 1956 ble klubben GARDERMOEN tilsluttet Kjeller Jern & Metall. FFI verkstedklubben ble stiftet i 1959. (FOLAT har vært en dal av LHK/AIM fram til des 2011 som da måtte dannet et eget styre, men var fortsatt en del av klubben AIM.) FOLAT ble etablert som egen bedriftsklubb i februar 2012.

GARDERMOEN, FFI og FOLAT er knyttet til VOF, Verkstedoverenskomsten for Forsvaret

AIM har en egen avtale med Spekter, AIM overenskomsten