Fellesforbundet avdeling 91 Jæren

Endre avdeling

Julehilsen 2017

Fellesforbundet Jæren vil med dette ønske alle våre medlemmer en God Jul og et Godt Nytt År.Her følger en oppsummering av en del av det som har skjedd det siste året.

Situasjonen i arbeidsmarkedet, lønnsoppgjøret

 Som alle har fått med seg gjennom media, via familie og bekjente eller opplevd i egen bedrift så startet året med en presset situasjon i arbeidsmarkedet, mange bedrifter slet, og noen sliter også enda med å få driften til å gå.  En del av våre medlemmer har opplevd nedbemanninger, oppsigelser og nedlegging av driften på sin arbeidsplass.  Det er tegn til lysning i mange bedrifter nå siste halvår, men er fortsatt en del usikkerhet innen noen bransjer.  Årets lønnsoppgjør, et mellomoppgjør, bar også preg av situasjonen, et lite sentralt tillegg med fokus på løft for de lavtlønte.  Med påfølgende lokale forhandlinger hvor det var meget vanskelig å få ut noe særlige tillegg.

  

Politiske utfordringer

 

 

 

  

LO Favør

 Blant nyhetene i LO Favør dette året er:  Alle medlemmer som har bil, hus, båt og fritidshusforsikring gjennom LO favør har nå toppsikring inkludert i disse uten tillegg i pris.  Knust skjerm på mobiltelefon har få lavere egenandel, kr. 500,-.  Det siste nye som kom nå i høst er muligheten til å tegne tannlegeforsikring.

 Forsikringer som alle medlemmer i Fellesforbundet har gjennom medlemskapet er: Innbo (kollektiv hjem), Grunnforsikringen (en liten livsforsikring) og Fritidsulykkesforsikring.

 

Se mer om LO Favør på nettsiden www.lofavor.no

  

Kommende år, utfordringer rundt AFP, OTP og IA-avtalen

 

Vi går inn i et år med hoved-tariffoppgjør år, viktige saker her vil bli : Økning av kjøpekraften, Avtalefestet pensjon, Obligatorisk tjenestepensjon og kampen for et anstendig arbeidsliv for alle.