Fellesforbundet avdeling 91 Jæren

Endre avdeling

Pris & Regler

Nye priser :

1 Leie for helg                          fra fredag til søndag                                       kr   500,00
2 Leie for midt-uke fra søndag til fredag kr 1000,00
3 leie for en hel uke fra fredag til fredag kr 1350,00
4 leie for 1.del av Påsken fra fredag før palmelørdag til onsdag    kr 1000,00
5 leie for 2.del av Påsken fra onsdag til mandag kr 1000,00

 For andre overnattinger enn det som er nevnt i punkt 1-5, pr overnatting kr 250,00

 

Regler for leie av foreningens feriehjem

Hytten på Selvikvåg er forbeholdt medlemmer av Fellesforbundet avd 730 og ikke kan overdras til andre.

 

Medlemmer som ønsker å bruke hytten skal henvende seg til foreningens kontor, hvor vedkommende blir registret, hvor informasjon om tid, sted og nøkler blir ordnet.

 

For tildeling til sommerferie blir leietiden fortrinnsvis en uke. Påsken deles i to (palmelørdag til onsdag kl 12.00) og (resten av onsdag til 2.påskedag)

 

Søknadsfrister

Påsken           1.februar

Pinsen            1.februar

Sommer         1.mai

Vanlig helg    1.uke før

 

Tildeling skal foretas av styret i Stiftelsen Samhold eller ansatte på foreningskontoret umiddelbart etter fristens utløp. Søkere skal selv ta kontakt med avdelingskontoret etter fristens utløp

 

Eventuelle avbestilling må straks meldes til avdelingenskontoret.  1. reserve vil da overta plassen.

 

For ukeleie utreise/innreisedag fredag kl.16.00. For helg gjelder leien fra fredag kl.16.00 til søndag kl.18.00. Nøkler hentes og returneres til foreningskontoret umiddelbart etter bruk.

  

Tvistespørsmål i forbindelse med tildelingen, skal legges fram for styret i Stiftelsen Samhold