Fellesforbundet avdeling 91 Jæren

Endre avdeling

Feriestengt 2018

Kontoret er stengt i ukene 28 - 29 - 30 - 31

Tekefon er viderekoplet hvis det er behov for hjelp