Fellesforbundet avdeling 108 Innherred Fagforening

Endre avdeling

Ja til folkeavstemning!

Avdelinga er tilsluttet aksjonen "Ja til folkeavstemning!" Gjennom denne folkeaksjonen kreves det en folkeavstemning før fylkestinget i Nord-Trøndelag sier ja eller nei til forslaget om Stor- Trøndelag.

Forslaget om opprettelse av Stor-Trøndelag vil bl.a. påvirke:


- Næringsliv, sysselsetting og bosetting.
- Organisering av helsesektoren og sykehusstrukturen.
- Organisering av videregående skoler.
- Samferdselssatsing.
- Organiseringa av NTE.
- Miljøsatsing.
- Satsing på kultur, idrett og folkehelse.
- Politisk organisering.


Forslaget om opprettelse av Stor-Trøndelag som legges fram til de to fylkestingene for
beslutning i april 2016, legger ikke opp til at det skal gjennomføres ei folkeavstemning. Dette
mener aksjonen er galt. En beslutning om eventuell nedleggelse av Nord-Trøndelag fylke og opprettelse av Stor-Trøndelag fylke, mellom to valg, har ikke sin demokratiske legitimitet intakt uten en rådgivende folkeavstemning.


Trøndelagsutredninga legger bare opp til en opinionsundersøkelse, samt gi mulighet for å
sende inn høringsuttalelser i en relativt kort høringsfase. Dette gir ikke et riktig og representativt uttrykk for folkemeninga i Nord-Trøndelag. Fylkestinget vil mangle kunnskap og legitimitet til å avgjøre spørsmålet om fylkessammenslåing. En så viktig
avgjørelse må legges ut til folket i Nord-Trøndelag gjennom en rådgivende folkeavstemning.


Vi sier ja til folkeavstemning! Støtt aksjonen ved å signere her!