Fellesforbundet avdeling 108 Innherred Fagforening

Endre avdeling

Årsmøte, avd. 108

bilde til nyhetssak

Avdelingen avholder sitt årsmøte ved Stiklestad Hotell, torsdag 17. Mars klokken 17.00. Matservering fra klokken 16.00. Alle medlemmer og tillitsvalgte oppfordres på det sterkeste til å delta!

Dagsorden:

1. Åpning/Konstituering
a) valg av dirigent/referent
b)godkjenning av forretningsorden

2. Vedtektsendring
§ 2 styret - orienteringssak

3. Formelen for frihet
Er individet mest fritt i Norge eller USA? v/Magnus Marsdal

4. Beretning 2015

5. Regnskap 2015

6. Styret ber årsmøtet om fullmakt til å kjøpe en aktuell fritidseiendom i Nord-Trøndelag innenfor en ramme på 2 millioner kroner etter salget av Gauphaugen.

7. Innkomne forslag

8. Bevolgninger

9. Budsjett

10. Valg