Fellesforbundet avdeling 108 Innherred Fagforening

Endre avdeling

Informasjonsmøte - Tariffoppgjøret

Fellesforbundet kaller herved inn til informasjonskonferanse (for tillitsvalgte) om tariffoppgjøret. Det avholdes 2 informasjonsmøter i Nord Trøndelag samme dag for å korte ned reisetiden for de tillitsvalgte. Informasjonskonferansene avholdes: ONSDAG 20. APRIL 2014 kl. 09.00 – 11.00 på FOLKES HUS i Namsos. Og samme dato KL 13.00 – 15.00 på Verdal Hotell i Verdal

Møtets formål:

Informere om resultatet fra forhandlingene og den videre prosess slik at flest mulig medlemmer kjenner resultatet av forhandlingene og prosessen i forkant av uravstemningen.

Målgruppe:

Klubbtillitsvalgte fra frontfagsoverenskomstene, byggfag, byggeindustri og bil, ledere og ansatte i avdelinger  samt delegater fra forhandlingsdelegasjonene.

Økonomiske forhold:

Forbundet dekker eventuelle reisekostnader etter billigste reisemåte.

Det forutsettes at de klubbtillitsvalgte beholder sin lønn hos arbeidsgiver, da vi anser det som en del av tillitsvalgtes oppgave å delta på informasjonskonferanse i forkant av uravstemning.

PÅMELDING INNEN 18. APRIL TIL; anita.solbakken@fellesforbundet.org