Fellesforbundet avdeling 108 Innherred Fagforening

Endre avdeling

Forbud mot underbetaling av ansatte

bilde til nyhetssak

Fra 1. januar 2018 blir det forbudt å lønne hotell-, restaurant- og cateringarbeidere over 20 år mindre enn 157 kr timen. Den nylig vedtatte Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter gjelder enten arbeidstakerne er fagorganiserte eller ikke, enten de er norske eller utenlandske, og uansett hvor i landet de jobber.

Det er den statsoppnevnte, men uavhengige Tariffnemnda som har fattet dette viktige vedtaket, på grunnlag av omfattende dokumentasjon om lønnsdumping i bransjen, lagt fram av LO/Fellesforbundet. Per i dag tjener hver fjerde hotell- og restaurantarbeider over 20 år mindre enn 157 kroner timen, så den nye forskriften vil ha stor betydning for mange. 

Følgende minstelønnssatser vil fra 1. januar 2018 gjelde for alle som jobber i overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter: 
•    Arbeidstakere over 20 år: 157,18 kroner per time
•    Ungdomssatser: 
o    Arbeidstakere over 16 år: 102,18 kroner per time
o    Arbeidstakere over 17 år: 111,68 kroner per time
o    Arbeidstakere over 18 år: 125,94 kroner per time

Ved fratrekk i bruttolønn for innkvartering i bedriften gjelder følgende satser: 
•    Enkeltrom: 531,55 kroner per måned 
•    Dobbeltrom 345,73 kroner per måned.  

Minstelønnssatsene i allmenngjøringsforskriften følger satsene i tariffavtalen de er basert på. Etter lønnsoppgjøret våren 2018 regner vi derfor med at satsene vil oppjusteres. 
 
Arbeidstilsynet skal kontrollere at arbeidsgiverne følger allmenngjøringsforskriftens bestemmelser om minstelønn. Ved brudd på reglene kan Arbeidstilsynet gi virksomhetene pålegg, tvangsmulkt, stanse arbeidet, eller anmelde forholdet til politiet.

Tariffavtalen for hotell, restaurant og catering gir arbeidstakerne langt flere tillegg og rettigheter enn allmenngjøringsforskriften. Det vil derfor fortsatt være store fordeler med å organisere seg. Medlemskap i Fellesforbundet vil styrke mulighetene for å få en tariffavtale som gir deg disse rettighetene – og du kan uansett få støtte til å sikre deg den minstelønna du etter allmenngjøringsforskriften har krav på. 

For mer informasjon om allmenngjøring av tariffavtaler, se:

Allmenngjøring av tariffavtaler – en veileder for tillitsvalgte  
Arbeidstilsynet
Fafo Østforum