Fellesforbundet avdeling 108 Innherred Fagforening

Endre avdeling

FTV1 - Kurs for Tillitsvalgte

Vi inviterer til kurs for tillitsvalgte. Dette er det første kurset i FTV-serien, og er særdeles godt egnet for nye tillitsvalgte i alle våre bransjer.

Målgruppe: Tillitsvalgte og klubbledere i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal.

Innhold : Kurset tar for seg arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt, Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir deg innblikk i rettskilder og andre relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og innblikk i møteledelse.

 

Tidsrom

2. – 5. oktober 2017

Hvor

Quality Hotel Grand Steinkjer

Påmeldingsfrist

15. september

Varighet

4 dager

Ansvarlig avdeling

Avd. 108

Kursansvarlige

Knut Skåle og Arild Stenberg

 Kurspris: Gratis

Tapt arbeidsfortjeneste

Dersom du ikke beholder lønna di hos arbeidsgiver kan du få stipend, for tiden kr 145,-/time, skattefritt, når dette dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader

Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,0/Km, eller etter offentlig kommunikasjon.

Passasjertillegget er for tiden på kr 0,50/km
Fly bestilles av kursarrangør AOF ved behov.

Påmelding: skjer via egen avdeling.

Vel Møtt! Fellesforbundet ADK Midt – Norge

Kursinvitasjon FTV 1.docx

Program.pdf

Søknadsskjema kurs.docx