Fellesforbundet avdeling 108 Innherred Fagforening

Endre avdeling

Kriminalitet i Arbeidslivet - Konferanse på Stiklestad

bilde til nyhetssak

Fellesforbundet avd. 108 inviterer til åpen samarbeidskonferanse på Stiklestad Hotell med temaet "Kriminalitet i arbeidslivet". Gjennom denne konferansen ønsker Fellesforbundet å sette fokus på arbeidslivet i Innherredsregionen. Konferansen finner sted på Scandic Stiklestad 9. Oktober, 09.00 - 16.00

Hva er status i dag?
Hvilke utfordringer finner vi?
Hvordan samarbeider vi best for å løse nåværende og fremtidige utfordringer?

Innledere;

Gunnar Løvås, Arbeidstilsynet
Vidar Sagmyr, Byggebransjens URO-patrulje
Steinar Krogstad, Nestleder i Fellesforbundet
Johan Hægstad, Skatteetaten /SMSØ
Malin Solheim Buan, LO i Trøndelag

Debattleder / Konferansier;
Roger Rein, Redaktør i avisa Innherrred

Fellesforbundet ønsker tett dialog og samarbeid.
Fagforeninger / Tillitsvalgte, Arbeidsgivere, Lokalpolitikere, Tilsynsmyndigheter mv. inviteres med dette til en konstruktiv dag på Stiklestad.

 

Konferansen er GRATIS! Enkel Servering.

Spørsmål kan rettes til Arild Stenberg, Leder i Fellesforbundet avd. 108. Telefon; 48199880