Fellesforbundet avdeling 108 Innherred Fagforening

Endre avdeling

Kampanje for flere faste jobber

bilde til nyhetssak

Fra 1. januar 2019 gjelder nye bestemmelser om regler for innleie. - Dette vil gi oss mulighet til å få flere faste ansettelser i bedriftene, og begrense bruken av innleid arbeidskraft, mener forbundsleder Jørn Eggum.

Nå er det kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale som kan inngå avtale om innleie fra et bemanningsbyrå. Dette vil gi våre medlemmer, via sin bedriftsklubb/tillitsvalgt, mulighet til å forhandle flere faste ansettelser i bedriften.

Les mer om de nye reglene og om kampanjen på fellesforbundet.no/innleie

Fellesforbundet avdeling 108 har startet tiltak i form av opplæring av de tillitsvalgte i bedrifter der innleie kan være aktuelt. Ved spørsmål om kampanjen eller behov for opplæring, ta kontakt med avdelingens innleieansvarlig på telefon 95156468.