Fellesforbundet avd. 118 Hardanger Sunnhordland

Endre avdeling

Nye permitteringsregler påvirker ikke AFP-rettigheter

bilde til nyhetssak

Fra 1. juli 2016 endret Regjeringen permitteringsreglene og utvidet perioden med dagpenger til 52 uker. Rettighetene til AFP påvirkes ikke av endringen, da regelverket forholder seg til den til enhver tid gjeldende permitteringslønnsloven med tilhørende forskrift.

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Dersom du er permittert innenfor rammene av permitteringslønnsloven, vil du opparbeide deg ansiennitet i ordningen, forutsatt at du hadde gjort det samme om du ikke var permittert. Dette gjelder dersom du er permittert på uttakstidspunktet, de tre siste år før uttak, eller i ansiennitetsperioden. Du ansees som ansatt og reell arbeidstaker under permitteringen og kan dermed både søke om og starte uttak av AFP.

Den til enhver tid gjeldende permitteringslønnslov med tilhørende forskrift finner du på www.lovdata.no

Kilde: afp.no

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem

Se dine medlemsfordeler