Fellesforbundet avd. 118 Hardanger Sunnhordland

Endre avdeling

INFORMASJON TIL KLUBBAR OG MEDLEMMER

bilde til nyhetssak

Enighet ved mekling.

Etter 16 timar med mekling på overtid blei det inga streik. Vedlagt er den informasjonen som er tilgjengelig til no.
 
 
Du kan få siste nytt på SMS om du ønskjer det ved å nytta denne lenka: https://www.fellesforbundet.no/lonn/tariff-2018
 
Fellesforbundet sin forhandlingsdelegasjon er nøgd med resultatet. Gode resultater på RKL, et bra økonomisk tillegg, eigen ordning for slitarane og "hull" i AFP  ordninga er tetta igjen.  
Resultatet er samrøystes anbefalt.
 
Det vil bli mer informasjon i dagene som kjem.
 
Uravstemning vert torsdag 26. april.